HP LaserJet Enterprise P3015 Printer series - Видалення збереженого завдання

background image

Видалення збереженого завдання

ПРИМІТКА.

У разі надсилання збереженого завдання з ідентичним іменем користувача та

назвою завдання пристрій додає в кінці його назви цифру. Щоб перезаписати попереднє
завдання, скористайтеся пунктом Replace existing file (Замінити наявний файл) у драйвері
принтера. Якщо завдання не було збережено під такою самою назвою та ім'ям користувача і виріб
потребує додаткового місця для збереження, він може видаляти інші збережені завдання,
починаючи із найдавнішого. Кількість завдань, які можна зберігати, можна змінити за допомогою
меню SYSTEM SETUP (Налаштування системи) на панелі керування виробу.

Завдання може бути видалено за допомогою панелі керування, вбудованого веб-сервера або
програми HP Web Jetadmin. Для видалення завдання за допомогою панелі керування
використовуйте таку послідовність дій:

1.

Якщо на пристрої є цифрова клавіатура, можна натиснути кнопку папки

, щоб відкрити

меню RETRIEVE JOB (Виклик завдання) .

або

Натисніть кнопку

Меню

. Натисніть стрілку вниз , щоб виділити меню RETRIEVE JOB

(Виклик завдання), а потім натисніть кнопку

OK

.

2.

Натисніть стрілку вниз , щоб виділити ваше ім'я користувача, а тоді натисніть кнопку

OK

.

100 Розділ 7 Використання функцій виробу

UKWW

background image

3.

Натисніть стрілку вниз , щоб виділити назву завдання, а тоді натисніть кнопку

OK

.

4.

Натискаючи стрілку вниз , виділіть можливість DELETE (Видалити) та натисніть кнопку

OK

.

5.

Якщо завдання вимагає введення PIN-коду, за допомогою цифрової клавіатури або кнопок
зі стрілочкою догори або вниз введіть PIN-код, а тоді натисніть кнопку

OK

.

ПРИМІТКА.

У разі використання для введення PIN-коду кнопок зі стрілками вгору та вниз

після кожної цифри слід натискати кнопку

OK

.

6.

Для завдань, які вимагають введення PIN-коду натисніть кнопку

OK

, щоб підтвердити, що

завдання потрібно видалити.

UKWW

Використання функцій збереження завдань 101