HP LaserJet Enterprise P3015 Printer series - Створення збереженого завдання

background image

Створення збереженого завдання

Для створення збережених завдань використовуйте драйвер принтера.

Windows

1.

В меню File (Файл) виберіть команду Print (Друк).

2.

Натисніть Properties (Властивості), а тоді виберіть вкладку Job Storage
(Збереження завдань).

3.

Виберіть потрібний режим зберігання завдань

Для отримання більш детальних відомостей див. розділ

Налаштування

параметрів збереження завдань на сторінці 108

.

Macintosh

1.

У меню File (Файл) виберіть пункт Print (Друк) .

2.

Відкрийте меню Job Storage (Збереження завдань) .

3.

У розкривному списку Job Storage Mode (Режим збереження завдань)
виберіть тип збереженого завдання.

Для отримання більш детальних відомостей див. розділ

Збереження завдань

на сторінці 65

.

ПРИМІТКА.

Для постійного зберігання завдання і запобігання його видаленню виробом у разі,

якщо потрібне місце для чогось іншого, у драйвері принтера виберіть параметр Stored Job
(Збережене завдання).

UKWW

Використання функцій збереження завдань

99