HP LaserJet Enterprise P3015 Printer series - EconoMode (Економний режим)

background image

EconoMode (Економний режим)

Цей виріб пропонує можливість використання режиму EconoMode для друку чорнових варіантів
документів. Завдяки використанню параметра EconoMode можна використовувати менше
тонера, таким чином знизивши рівень затрат на одну сторінку. Однак використання економного
режиму може також погіршити якість друку.

HP не рекомендує постійне застосування параметра EconoMode. Якщо EconoMode
застосовується постійно, то ресурс тонера зберігатиметься довше, аніж будуть придатними
механічні частини картриджа. Якщо за цих умов якість друку почне знижуватись, необхідно буде
встановити новий картридж, не зважаючи на те, що ресурс тонера до кінця не вичерпано.

Режим EconoMode можна увімкнути або вимкнути у будь-який із перелічених далі способів:

На панелі керування виробу виберіть меню Configure Device (Налаштування пристрою),
а в ньому виберіть підменю PRINT QUALITY (Якість друку). За замовчуванням параметр
EconoMode вимкнуто.

У вбудованому веб-сервері виберіть вкладку Settings (Параметри) та елемент Configure
Device
(Налаштування пристрою). Перейдіть до підменю Print Quality (Якість друку).

У службовій програмі HP Printer Utility для Macintosh натисніть Configuration Settings
(Параметри налаштування), а тоді виберіть пункт Economode & Toner Density (Економний
режим і щільність тонера).

У драйвері принтера Windows PCL відкрийте вкладку Paper/Quality (Папір/Якість) і виберіть
параметр EconoMode (Економний режим).