HP LaserJet Enterprise P3015 Printer series - Вирішення поширених проблем із Macintosh

background image

Вирішення поширених проблем із Macintosh

Таблиця 10-3

Проблеми з Mac OS X

Драйвер принтера не вказано у списку програми Print Center (Центр друку) або Printer Setup Utility (Службова програма
налаштування принтера).

Причина

Рішення

Імовірно, програмне забезпечення виробу не було встановлено
або було встановлено неправильно.

Перевірте наявність файлу .GZ виробу у папці жорсткого диску:

для Mac OS X V10.3 та V10.4: Library/Printers/PPDs/
Contents/Resources/<lang>.lproj, де <lang> - це код
мови з двох літер, які позначають мову, що
використовується.

для Mac OS X V10.5: Library/Printers/PPDs/
Contents/Resources

У разі потреби перевстановіть програмне забезпечення.
Докладніші інструкції див. у короткому посібнику користувача.

Файл Postscript Printer Description (PPD) пошкоджений.

Видаліть файл .GZ із папки на жорсткому диску

для Mac OS X V10.3 та V10.4: Library/Printers/PPDs/
Contents/Resources/<lang>.lproj, де <lang> - це код
мови з двох літер, які позначають мову, що
використовується.

для Mac OS X V10.5: Library/Printers/PPDs/
Contents/Resources

Перестановіть програмне забезпечення. Докладніші інструкції
див. у короткому посібнику користувача.

Назву виробу, ІР-адресу або ім'я хосту Rendezvous/Bonjour не вказано у списку програми Print Center (Центр друку) або
Printer Setup Utility (Службова програма налаштування принтера).

Причина

Рішення

Імовірно, виріб не готовий до роботи.

Переконайтеся, що всі кабелі правильно підключені, пристрій
увімкнено і світиться індикатор

Готово

. У разі встановлення

з'єднання через концентратор USB або концентратор Ethernet
спробуйте виконати підключення безпосередньо до комп'ютера
або скористайтеся іншим портом.

Імовірно, обрано неправильний тип з'єднання.

Перевірте, чи між виробом та комп'ютером вибрано відповідний
тип під'єднання: USB, IP Printing (Друк через ІР) або Rendezvous/
Bonjour.

Використовується неправильна назва виробу, ІР-адреса або ім'я
хосту Rendezvous/Bonjour.

Надрукуйте сторінку конфігурації, щоб перевірити назву
пристрою, ІР-адресу або ім'я хосту Rendezvous. Перевірте, чи
збігаються назва, ІР-адреса або ім'я хосту Rendezvous на
сторінці конфігурації з назвою виробу, ІР-адресою або ім'ям
хосту Rendezvous у програмі Print Center (Центр друку) або
Printer Setup Utility (Службова програма налаштування
принтера).

Імовірно, пошкоджено кабель інтерфейсу або його якість є
незадовільною.

Замініть кабель високоякісним кабелем.

206 Розділ 10 Вирішення проблем

UKWW

background image

Драйвер принтера не встановлює автоматично обраний виріб у програмі Print Center (Центр друку) або Printer Setup Utility
(Службова програма налаштування принтера).

Причина

Рішення

Імовірно, виріб не готовий до роботи.

Переконайтеся, що всі кабелі правильно підключені, пристрій
увімкнено і світиться індикатор

Готово

. У разі встановлення

з'єднання через концентратор USB або концентратор Ethernet
спробуйте виконати підключення безпосередньо до комп'ютера
або скористайтеся іншим портом.

Імовірно, програмне забезпечення виробу не було встановлено
або було встановлено неправильно.

Перевірте наявність файлу PPD виробу в папці жорсткого диску:

для Mac OS X V10.3 та V10.4: Library/Printers/PPDs/
Contents/Resources/<lang>.lproj, де <lang> - це код
мови із двох літер, які позначають мову, що
використовується.

для Mac OS X V10.5: Library/Printers/PPDs/
Contents/Resources

У разі потреби перевстановіть програмне забезпечення.
Докладніші інструкції див. у короткому посібнику користувача.

Файл Postscript Printer Description (PPD) пошкоджений.

Видаліть файл .GZ із папки на жорсткому диску:

для Mac OS X V10.3 та V10.4: Library/Printers/PPDs/
Contents/Resources/<lang>.lproj, де <lang> - це код
мови із двох літер, які позначають мову, що
використовується.

для Mac OS X V10.5: Library/Printers/PPDs/
Contents/Resources

Перевстановіть програмне забезпечення. Докладніші інструкції
див. у короткому посібнику користувача.

Імовірно, пошкоджено кабель інтерфейсу або його якість є
незадовільною.

Замініть кабель високоякісним кабелем.

Завдання друку не було надіслано на потрібний пристрій.

Причина

Рішення

Імовірно, зупинено чергу завдань друку.

Перезапустіть чергу друку. Відкрийте print monitor (монітор
друку) або натисніть пункт Start Jobs (Почати завдання).

Використовується неправильна назва виробу або ІР-адреса.
Імовірно, інший пристрій з аналогічною або подібною назвою, ІР-
адресою або назвою хосту Rendezvous отримав це завдання
друку.

Надрукуйте сторінку конфігурації, щоб перевірити назву
пристрою, ІР-адресу або ім'я хосту Rendezvous. Перевірте, чи
збігаються назва, ІР-адреса або ім'я хосту Rendezvous на
сторінці конфігурації з назвою виробу, ІР-адресою або ім'ям
хосту Rendezvousу у програмі Print Center (Центр друку) або
Printer Setup Utility (Службова програма налаштування
принтера).

Таблиця 10-3

Проблеми з Mac OS X (продовження)

UKWW

Вирішення поширених проблем із Macintosh 207

background image

Сформований файл PostScript (EPS) не виконує друк з правильними шрифтами.

Причина

Рішення

Ця проблема виникає з деякими програмами.

Спробуйте перед початком друку завантажити у виріб
шрифти, що містяться у файлі EPS.

Надішліть файл у форматі ASCII, замість двійкового
кодування.

Друкувати з USB-картки сторонніх виробників не можна.

Причина

Рішення

Така помилка виникає, якщо для пристроїв USB не встановлено
відповідне програмне забезпечення.

У разі використання USB-картки стороннього виробника
необхідне програмне забезпечення Apple USB Adapter Card
Support. Найновішу версію цього програмного забезпечення
можна завантажити з веб-сайту Apple.

Після вибору драйвера виріб, під'єднаний за допомогою USB-кабелю, не відображається у програмі Print Center (Центр
друку) або Printer Setup Utility (Службова програма налаштування принтера).

Причина

Рішення

Ця несправність спричиняє програмне забезпечення або певний
апаратним компонентом.

Усунення несправностей програмного забезпечення

Перевірте, чи підтримує ваш Macintosh підключення USB.

Перевірте, чи Macintosh працює на операційній системі Mac
OS X v10.1 або новішої версії.

Перевірте, чи ваш комп’ютер Macintosh має відповідне
програмне забезпечення для USB компанії Apple.

Усунення несправностей обладнання

Перевірте, чи пристрій увімкнено.

Перевірте правильність під'єднання кабелю USB.

Перевірте, чи використовується відповідний
високошвидкісний кабель USB.

В один ланцюг живлення не має бути підключено надто
багато USB-пристроїв. Відключіть усі пристрої з ланцюга і
підключіть кабель безпосередньо до USB-порту хост-
комп’ютера.

Перевірте, щоб у ланцюг було підключено не більше двох
пасивних USB-концентраторів. Відключіть усі пристрої з
ланцюга і підключіть кабель безпосередньо до USB-порту
хост-комп’ютера.

ПРИМІТКА.

Клавіатура iMac - це пасивний USB-

концентратор.

Таблиця 10-3

Проблеми з Mac OS X (продовження)

208 Розділ 10 Вирішення проблем

UKWW

background image

A