HP LaserJet Enterprise P3015 Printer series - Не виконується автоматична подача паперу

background image

Не виконується автоматична подача паперу

Не виконується автоматична подача паперу

Причина

Рішення

У програмному забезпеченні вибрано параметр ручної
подачі.

Завантажте папір у лоток 1 або, якщо папір вже
завантажено, натисніть кнопку

OK

.

Завантажено папір невідповідного розміру.

Завантажте папір відповідного розміру.

Вхідний лоток порожній.

Завантажте папір у вхідний лоток.

Попередньо застряглий папір не був повністю
вивільнений.

Відкрийте виріб і вийміть рештки паперу із тракту подачі
паперу.

Неправильне налаштування розміру паперу для вхідного
лотка.

Видрукуйте сторінку конфігурації або скористайтеся
панеллю керування, щоб визначити розмір паперу, на який
налаштовано лоток.

Напрямні у лотку не встановлені біля країв паперу.

Перевірте, чи задні та горизонтальні напрямні торкаються
країв паперу.

Для запиту щодо ручної подачі встановлено значення
ALWAYS (Завжди). Виріб завжди видає запит щодо ручної
подачі, навіть якщо у лоток завантажено папір.

Відкрийте лоток, повторно завантажте папір,а тоді
закрийте лоток.

Або змініть налаштування для запиту щодо ручної подачі
на UNLESS LOADED (Якщо не завантажено), щоб запит
щодо ручної подачі відображався тільки у тому випадку,
коли лоток порожній.

Для параметра USE REQUESTED TRAY (Використовувати
потрібний лоток) встановлено значення EXCLUSIVELY
(Виключно), але вибраний лоток порожній. Виріб не
використовуватиме інший лоток.

Завантажте вибраний лоток.

Або змініть налаштування EXCLUSIVELY (Виключно) на
FIRST (Спочатку) у меню CONFIGURE DEVICE
(Налаштування пристрою). Виріб використовуватиме інші
лотки, якщо у вибраному лотку не буде паперу.