HP LaserJet Enterprise P3015 Printer series - Повідомлення панелі керування

background image

Повідомлення панелі керування

Таблиця 10-1

Повідомлення панелі керування

Повідомлення панелі керування

Опис

Рекомендовані дії

10.XX.YY SUPPLY MEMORY ERROR
(Помилка пам'яті щодо витратних
матеріалів 10.XX.YY)

Для отримання довідки натисніть

Виникла помилка в одному або кількох
витратних матеріалах виробу.

10.00.0Y = несправність пам'яті

10.00.0Y = пам'ять не встановлено

1.

Щоб усунути це повідомлення,
вимкніть і знову увімкніть виріб.

2.

Якщо повідомлення продовжуватиме
відображатися, зверніться в
авторизований центр
обслуговування НР чи до
вповноваженого постачальника
технічної підтримки.

11.XX INTERNAL CLOCK ERROR
(Внутрішня помилка годинника)

To continue press OK (Натисніть кнопку
OK, щоб продовжити)

Виникла помилка годинника реального
часу.

Виконання друку може продовжуватись,
але щоразу після увімкнення виробу
відображатиметься відповідне
повідомлення. Для вирішення цього
питання зверніться в авторизований центр
обслуговування НР чи до вповноваженого
постачальника технічної підтримки.

UKWW

Розуміння повідомлень на панелі керування 153

background image

Повідомлення панелі керування

Опис

Рекомендовані дії

13.JJ.NT JAM IN <LOCATION>
(Застрягання у <місце>)

13.JJ.NT JAM INSIDE <LOCATION>
(Застрягання всередині <місце>)

У зазначеному місці сталося застрягання.

Вийміть застряглий папір.

Якщо повідомлення продовжує
відображатися після того, як всі
застрягання було вивільнено, датчик,
імовірно, заклинило або він зламався.
Зверніться в авторизований центр
обслуговування НР чи до вповноваженого
постачальника технічної підтримки.

13.JJ.NT PAPER JAM OPEN INPUT
TRAYS (Застрягання паперу. Відкрийте
вхідні лотки)

чергується з

Open all trays (Відкрийте всі лотки)

Сталося застрягання в лотку.

1.

Відкрийте по черзі усі лотки і
перевірте їх на наявність застрягання
паперу.

2.

Відкрийте верхню кришку.

3.

Вийміть картридж друку та будь-який
папір.

4.

Вставте назад картридж і закрийте
верхню кришку.

5.

Закрийте усі лотки.

21 PAGE TOO COMPLEX (Сторінка надто
насичена)

Для отримання довідки натисніть

чергується з

21 PAGE TOO COMPLEX (Сторінка надто
насичена)

To continue press OK (Щоб продовжити,
натисніть ОК)

Надмірна складність даних у завданні
друку.

1.

Натисніть кнопку

OK

, щоб

надрукувати передані дані (деякі дані
може бути втрачено).

2.

Якщо це повідомлення часто
відображається, спростіть завдання
друку або встановіть додаткову
пам'ять.

22 EIO X BUFFER OVERFLOW (22
Переповнення буфера гнізда EIO Х)

To continue press OK (Натисніть кнопку
OK, щоб продовжити)

На карту EIO у зазначеному гнізді [X] було
передано надто багато даних. Можливо,
використовується неправильний протокол
зв'язку.

Примітка: Гніздо EIO 0 зарезервовано для
вбудованого сервера друку HP Jetdirect.

1.

Натисніть кнопку

OK

, щоб усунути

повідомлення. (Завдання не
видрукується.)

2.

Перевірте налаштування хоста. Якщо
повідомлення продовжуватиме
відображатися, зверніться в
авторизований центр
обслуговування НР чи до
вповноваженого постачальника
технічної підтримки.

22 EMBEDDED I/O BUFFER OVERFLOW
(22 Переповнення вбудованого буфера
відсіку входу/виходу)

To continue press OK (Натисніть кнопку
OK, щоб продовжити)

Забагато даних надіслано на порт USB.

Натисніть кнопку

OK

, щоб усунути

повідомлення про помилку (Завдання не
видрукується.)

22 EMBEDDED X I/O BUFFER (22
Вбудований буфер входу/виходу Х)

To continue press OK (Натисніть кнопку
OK, щоб продовжити)

Забагато даних надіслано на внутрішній
сервер друку HP Jetdirect.

Щоб продовжити друк, натисніть кнопку

OK

. Дані може бути частково втрачено.

Таблиця 10-1

Повідомлення панелі керування (продовження)

154 Розділ 10 Вирішення проблем

UKWW

background image

Повідомлення панелі керування

Опис

Рекомендовані дії

40 EIO X BAD TRANSMISSION (40 Збій
передачі даних у гнізді ЕІО Х)

To continue press OK (Натисніть кнопку
OK, щоб продовжити)

Зв'язок між виробом та картою EIO було
перервано у зазначеному гнізді [X].

Примітка: Гніздо EIO 0 зарезервовано для
вбудованого сервера друку HP Jetdirect.

Натисніть кнопку

OK

, щоб усунути

повідомлення про помилку і продовжити
друк.

40 EMBEDDED I/O BAD TRANSMISSION
(40 Збій передачі даних у вбудованому
гнізді входу/виходу)

To continue press OK (Натисніть кнопку
OK, щоб продовжити)

Зв'язок між виробом та сервером друку
HP Jetdirect було перервано.

Натисніть кнопку

OK

, щоб усунути

повідомлення про помилку і продовжити
друк.

41.3 UNEXPECTED SIZE IN TRAY <X>
(41.3 Папір неочікуваного розміру у
лотку <X>)

Для отримання довідки натисніть

чергується з

LOAD TRAY <X> [TYPE] [SIZE]
(Завантажте лоток <X> [Tип] [Розмір])

To use another tray press OK (Щоб
використати інший лоток, натисніть ОК)

Лоток налаштовано на розмір паперу, який
відрізняється від розміру паперу,
потрібного для виконання завдання друку.

1.

Завантажте в лоток папір
відповідного розміру.

2.

Переконайтеся, що у програмному
забезпеченні, у драйвері принтера та
на панелі керування зазначено один і
той самий розмір паперу.

3.

Натисніть кнопку

OK

і перейдіть до

параметра TRAY <X> SIZE = <Size>
(Розмір лотка <X> = розмір
<Size>)
. Змініть налаштування
розміру паперу в лотку відповідно до
розміру, потрібного для виконання
завдання друку.

4.

Якщо помилку не буде усунуто,
вимкніть і знову увімкніть виріб.

5.

Якщо повідомлення продовжуватиме
відображатися, зверніться в
авторизований центр
обслуговування НР чи до
вповноваженого постачальника
технічної підтримки.

41.3 UNEXPECTED SIZE IN TRAY 1 (Папір
неочікуваного розміру у лотку 1)

MANUALLY FEED 3 [TYPE] [SIZE]
(Подавання вручну 3 [Tип] [Розмір])

Лоток 1 налаштовано на розмір паперу,
який відрізняється від розміру паперу,
потрібного для виконання завдання друку.

Завантажте в лоток папір відповідного
розміру.

Якщо папір потрібного розміру
завантажено в інший лоток, пристрій
відобразить повідомлення про те, що
потрібно натиснути кнопку

OK

, аби

скористатися іншим лотком.

41.X ERROR (Помилка)

Для отримання довідки натисніть

чергується з

41.X ERROR (Помилка)

To continue press OK (Натисніть кнопку
OK, щоб продовжити)

Виникла тимчасова помилка друку.

1.

Натисніть кнопку

OK

. Якщо

активовано функцію видалення
застрягання, сторінку, яка містить цю
помилку, буде автоматично
передруковано.

2.

Вимкніть та увімкніть виріб.

3.

Якщо повідомлення продовжуватиме
відображатися, зверніться в
авторизований центр
обслуговування НР чи до
вповноваженого постачальника
технічної підтримки.

Таблиця 10-1

Повідомлення панелі керування (продовження)

UKWW

Розуміння повідомлень на панелі керування 155

background image

Повідомлення панелі керування

Опис

Рекомендовані дії

49.XXXX ERROR (Помилка 49.XXXX )

To continue turn off then on (Щоб
продовжити вимкніть і знову увімкніть)

Виникла критична помилка вбудованого
програмного забезпечення.

Ця помилка може бути спричинена
певними зовнішніми впливами, які не
мають безпосереднього відношення до
обладнання виробу або його вбудованого
програмного забезпечення:

Операційна система комп'ютера

Мережевий зв'язок

Драйвер принтера

Програмне забезпечення

Файл документа

Щоб локалізувати причину виникнення цієї
проблеми, визначте, які дії виконувались
перед тим, як виникла помилка.

1.

Вимкніть виріб і залиште його у
вимкненому стані на 20 хвилин, а
потім знову увімкніть.

2.

Якщо можливо визначити зовнішній
вплив, що спричинив виникнення
помилки, спробуйте вирішити цю
проблему, відремонтувавши
відповідний зовнішній компонент.

3.

Якщо повідомлення продовжуватиме
відображатися, зверніться в
авторизований центр
обслуговування НР чи до
вповноваженого постачальника
технічної підтримки.

50.X FUSER ERROR (Помилка
термофіксатора 50.Х )

Для отримання довідки натисніть

Виникла помилка термофіксатора.

1.

Вимкніть та увімкніть виріб.

2.

Якщо повідомлення продовжуватиме
відображатися, зверніться в
авторизований центр
обслуговування НР чи до
вповноваженого постачальника
технічної підтримки.

51.XY ERROR (Помилка 51.XY)

Для отримання довідки натисніть

чергується з

51.XY ERROR (Помилка 51.XY)

To continue turn off then on (Щоб
продовжити вимкніть і знову увімкніть)

Виникла тимчасова помилка друку.

1.

Вимкніть та увімкніть виріб.

2.

Якщо повідомлення продовжуватиме
відображатися, зверніться в
авторизований центр
обслуговування НР чи до
вповноваженого постачальника
технічної підтримки.

52.XY ERROR (Помилка 52.XY)

Для отримання довідки натисніть

чергується з

52.XY ERROR (Помилка 52.XY)

To continue turn off then on (Щоб
продовжити вимкніть і знову увімкніть)

Виникла тимчасова помилка друку.

1.

Вимкніть та увімкніть виріб.

2.

Якщо повідомлення продовжуватиме
відображатися, зверніться в
авторизований центр
обслуговування НР чи до
вповноваженого постачальника
технічної підтримки.

53.X0.01 ERROR (Помилка)

UNSUPPORTED DIMM (DIMM не
підтримується)

Виріб не підтримує цього модуля DIMM.

Встановіть модуль DIMM, який
підтримується цим виробом.

Список підтримуваних модулів DIMM див.
у

Номери частин на сторінці 211

.

Вказівки щодо заміни модуля DIMM див. у

Встановлення пам'яті на сторінці 131

.

Таблиця 10-1

Повідомлення панелі керування (продовження)

156 Розділ 10 Вирішення проблем

UKWW

background image

Повідомлення панелі керування

Опис

Рекомендовані дії

55.XX.YY DC CONTROLLER ERROR
(Помилка контролера постійного
струму 55.XX.YY)

Для отримання довідки натисніть

чергується з

55.XX.YY DC CONTROLLER ERROR
(Помилка контролера постійного
струму 55.XX.YY)

To continue turn off then on (Щоб
продовжити вимкніть і знову увімкніть)

Виникла тимчасова помилка друку.

1.

Вимкніть та увімкніть виріб.

2.

Якщо повідомлення продовжуватиме
відображатися, зверніться в
авторизований центр
обслуговування НР чи до
вповноваженого постачальника
технічної підтримки.

56.X ERROR (Помилка 56.Х)

Для отримання довідки натисніть

чергується з

56.X ERROR (Помилка 56.Х)

To continue turn off then on (Щоб
продовжити вимкніть і знову увімкніть)

У результаті неправильного запиту щодо
входу або виходу виникла тимчасова
помилка друку.

1.

Вимкніть та увімкніть виріб.

2.

Якщо повідомлення продовжуватиме
відображатися, зверніться в
авторизований центр
обслуговування НР чи до
вповноваженого постачальника
технічної підтримки.

57.XX ERROR (Помилка 57.XX)

Для отримання довідки натисніть

чергується з

57.XX ERROR (Помилка 57.XX)

To continue turn off then on (Щоб
продовжити вимкніть і знову увімкніть)

Виникла тимчасова помилка в одному з
вентиляторів виробу.

1.

Вимкніть та увімкніть виріб.

2.

Якщо повідомлення продовжуватиме
відображатися, зверніться в
авторизований центр
обслуговування НР чи до
вповноваженого постачальника
технічної підтримки.

58.XX ERROR (Помилка 58.XX)

Для отримання довідки натисніть

чергується з

58.XX ERROR (Помилка 58.XX)

To continue turn off then on (Щоб
продовжити вимкніть і знову увімкніть)

Помилка виробу виникла там, де було
виявлено помилку пам'яті центрального
процесора, або стався збій пневмодатчика
або електропостачання.

Для вирішення проблеми
електропостачання:

1.

Відключіть виріб від будь-якого роду
систем безперебійного
електроживлення, додаткових
джерел електропостачання чи
продовжувачів. Увімкніть виріб у
настінну розетку, щоб перевірити, чи
це вирішить проблему.

2.

Якщо виріб підключено до настінної
розетки, спробуйте використати інше
джерело живлення, незалежне від
того, що у цей момент
використовується.

Напруга в мережі і поточне джерело
живлення повинні відповідати
електротехнічним характеристикам
виробу.

Якщо повідомлення продовжуватиме
відображатися, зверніться в
авторизований центр обслуговування НР
чи до вповноваженого постачальника
технічної підтримки.

Таблиця 10-1

Повідомлення панелі керування (продовження)

UKWW

Розуміння повідомлень на панелі керування 157

background image

Повідомлення панелі керування

Опис

Рекомендовані дії

59.XY ERROR (Помилка 59.XY)

Для отримання довідки натисніть

чергується з

59.XY ERROR (Помилка 59.XY)

To continue turn off then on (Щоб
продовжити вимкніть і знову увімкніть)

Виникла тимчасова помилка друку.

1.

Вимкніть та увімкніть виріб.

2.

Якщо повідомлення продовжуватиме
відображатися, зверніться в
авторизований центр
обслуговування НР чи до
вповноваженого постачальника
технічної підтримки.

68.X PERMANENT STORAGE FULL (68.X
Постійний запам'ятовуючий пристрій
переповнений)

Для отримання довідки натисніть

чергується з

68.X PERMANENT STORAGE FULL (68.X
Постійний запам'ятовуючий пристрій
переповнений)

To continue press OK (Натисніть кнопку
OK, щоб продовжити)

Постійний запам'ятовуючий пристрій
переповнений. Деякі налаштування,
імовірно, було скинуто до заводських
значень за замовчуванням.

1.

Якщо помилку не буде усунуто,
вимкніть і знову увімкніть виріб.

2.

Видрукуйте сторінку конфігурації і
перевірте параметри виробу, щоб
визначити, які значення було змінено.

3.

Щоб очистити постійний
запам'ятовуючий пристрій, вимкніть
виріб, а потім натисніть і утримуйте
кнопку

Меню

під час вмикання

виробу.

4.

Якщо повідомлення продовжуватиме
відображатися, зверніться в
авторизований центр
обслуговування НР чи до
вповноваженого постачальника
технічної підтримки.

68.X PERMANENT STORAGE WRITE FAIL
(68.X Не вдається виконати запис на
постійний запам'ятовуючий пристрій)

To continue press OK (Натисніть кнопку
OK, щоб продовжити)

Запам'ятовуючий пристрій не може
виконати запис даних. Виконання друку
може продовжуватись, однак може мати
місце неочікувана поведінка виробу
внаслідок виникнення помилки у
постійному запам'ятовуючому пристрої.

Щоб продовжити, натисніть кнопку

OK

.

Якщо помилку не буде усунуто, вимкніть і
знову увімкніть виріб. Якщо повідомлення
продовжуватиме відображатися,
зверніться в авторизований центр
обслуговування НР чи до вповноваженого
постачальника технічної підтримки.

68.X STORAGE ERROR SETTINGS
CHANGED (68.X Помилка
запам'ятовуючого пристрою.
Параметри змінено)

Для отримання довідки натисніть

чергується з

68.X STORAGE ERROR SETTINGS
CHANGED (68.X Помилка
запам'ятовуючого пристрою.
Параметри змінено)

To continue press OK (Натисніть кнопку
OK, щоб продовжити)

Виникла помилка у постійному
запам'ятовуючому пристрої і одне або
кілька налаштувань було скинуто до
заводських значень за замовчуванням.

Щоб відновити друк, натисніть кнопку

OK

.

Видрукуйте сторінку конфігурації і
перевірте параметри виробу, щоб
визначити, які значення було змінено.

Якщо помилку не буде усунуто, вимкніть і
знову увімкніть виріб. Якщо повідомлення
продовжуватиме відображатися,
зверніться в авторизований центр
обслуговування НР чи до вповноваженого
постачальника технічної підтримки.

Таблиця 10-1

Повідомлення панелі керування (продовження)

158 Розділ 10 Вирішення проблем

UKWW

background image

Повідомлення панелі керування

Опис

Рекомендовані дії

79.XXXX ERROR (Помилка 79.XXXX)

To continue turn off then on (Щоб
продовжити вимкніть і знову увімкніть)

Виріб виявив критичну помилку
обладнання.

1.

Натисніть кнопку зупинки

, щоб

видалити завдання із пам'яті виробу.
Вимкніть та увімкніть виріб.

2.

Спробуйте видрукувати завдання із
іншої програми. Якщо завдання
друкується, поверніться до
попередньої програми і спробуйте
надрукувати інший файл. Якщо
повідомлення відображається тільки
для певної програми або певного
завдання друку, зверніться за
допомогою до постачальника
програмного забезпечення.

Якщо повідомлення продовжує
відображатися і з іншими програмами та
завданнями друку, спробуйте виконати
такі кроки.

1.

Вимкніть виріб.

2.

Від'єднайте від виробу усі кабелі, за
допомогою яких він підключається до
мережі або комп'ютера.

3.

Від'єднайте від виробу усі модулі
пам'яті DIMM або сторонні модулі
DIMM. Потім повторно встановіть
модуль пам'яті DIMM.

4.

Відключіть від виробу пристрій EIO.

5.

Увімкніть виріб.

Якщо помилка більше не відображається,
виконайте такі кроки.

1.

Вставте модуль DIMM та пристрій EIO
по одному, обов'язково вимикаючи і
знову вмикаючи виріб під час
встановлення кожного пристрою.

2.

Замініть модуль DIMM або пристрій
EIO у разі виявлення того, що один із
них спричиняє виникнення помилки.

3.

Знову під'єднайте усі кабелі, за
допомогою яких виріб підключається
до мережі або комп'ютера.

8X.YYYY EIO ERROR (Помилка EIO
8X.YYYY)

Виникла помилка додаткової карти EIO у
гнізді [X].

1.

Вимкніть та увімкніть виріб.

2.

Вимкніть виріб, повторно вставте
додатковий компонент EIO у гніздо
[X], а тоді знову увімкніть виріб.

3.

Вимкніть виріб, вийміть додатковий
компонент EIO із гнізда [X], вставте в
інше гніздо EIO, а тоді знову увімкніть
виріб.

4.

Замініть додатковий компонент EIO у
гнізді [X].

Таблиця 10-1

Повідомлення панелі керування (продовження)

UKWW

Розуміння повідомлень на панелі керування 159

background image

Повідомлення панелі керування

Опис

Рекомендовані дії

8X.YYYY EMBEDDED JETDIRECT ERROR
(Помилка вбудованого сервера
Jetdirect 8X.YYYY)

Виникла критична помилка вбудованого
сервера HP Jetdirect.

1.

Вимкніть та увімкніть виріб.

2.

Якщо повідомлення продовжуватиме
відображатися, зверніться в
авторизований центр
обслуговування НР чи до
вповноваженого постачальника
технічної підтримки.

ACCEPT BAD SIGNATURE? (Прийняти
недійсний підпис?)

Yes press OK (Якщо так, натисніть ОК)

чергується з

ACCEPT BAD SIGNATURE? (Прийняти
недійсний підпис?)

No press (Якщо ні, натисніть

Виріб виконує дистанційне оновлення
вбудованого програмного забезпечення,
перший код оновлення не збігається із
підписом виробу, а в меню SIGNATURE
CHECK (Перевірка підпису)
вибрано
параметр PROMPT IF BAD (Повідомляти,
якщо недійсний)
.

Завантажте на виріб потрібний файл з
оновленням вбудованого програмного
забезпечення і перевстановіть оновлення.

Access denied MENUS LOCKED (У
доступі відмовлено. Меню
заблоковано)

Виконується спроба виконання функції
панелі керування, яка була заблокована
для запобігання неавторизованого
доступу.

Зверніться до мережевого адміністратора.

Action not currently available for tray x
(Дії з використанням лотка Х у даний
момент недоступні)

Tray size cannot be ANY SIZE/ANY
CUSTOM (Для розміру лотка
неможливо встановити параметр
БУДЬ-ЯКИЙ РОЗМІР/БУДЬ-ЯКИЙ
СПЕЦІАЛЬНИЙ РОЗМІР)

Двосторонній друк недоступний, якщо для
параметра розміру лотка встановлено
значення ANY SIZE (Будь-який розмір)
або ANY CUSTOM (Будь-який
спеціальний розмір)
.

Змініть параметри лотка.

1.

Натисніть кнопку

Меню

.

2.

Натисніть стрілку вниз , щоб
виділити меню PAPER HANDLING
(Застосування паперу)
, а потім
натисніть кнопку

OK

.

3.

Натисніть стрілочку вниз , щоб
виділити потрібний лоток, а тоді
натисніть кнопку

OK

.

4.

Змініть налаштування розміру і типу
паперу для вибраного лотка.

BAD OPTIONAL TRAY CONNECTION
(Неналежне прилаштування
додаткового лотка)

Додатковий лоток прилаштований до
виробу неналежним чином.

Зніміть лоток і повторно прилаштуйте
його. Після цього вимкніть і знову ввімкніть
пристрій.

Bad signature (Недійсний підпис)

Upgrade cancelled (Оновлення
скасовано)

Код оновлення вбудованого програмного
забезпечення не збігається із підписом
виробу.

Завантажте на виріб потрібний файл з
оновленням вбудованого програмного
забезпечення і перевстановіть оновлення.

BLACK CARTRIDGE VERY LOW (Чорний
картридж на найнижчому рівні)

Виріб повідомляє, коли рівень витратного
матеріалу дуже низький. Фактичний
ресурс картриджа може змінюватися.
Варто подбати про наявність запасного
картриджа, який можна буде встановити,
коли якість друку стане неприйнятною.
Якщо якість друку залишається
прийнятною, замінювати картридж не
обов'язково. Коли ресурс витратного
матеріалу НР досяг порогового значення,
дія гарантійної програми HP premium
protection щодо нього закінчується.

Якщо якість друку неприйнятна, замініть
картридж. Див.

Заміна друкуючих

картриджів на сторінці 127

.

Таблиця 10-1

Повідомлення панелі керування (продовження)

160 Розділ 10 Вирішення проблем

UKWW

background image

Повідомлення панелі керування

Опис

Рекомендовані дії

Canceling... (Скасовується)

Виріб скасовує завдання. Це
повідомлення відображається, коли виріб
очищає тракт проходження паперу та усі
залишкові вхідні дані.

Жодних дій не потрібно.

CANNOT DUPLEX (Неможливо виконати
двосторонній друк)

CLOSE REAR DOOR (Закрити задню
кришку)

Для отримання довідки натисніть

Для виконання двостороннього друку
задня кришка повинна бути закрита.

Закрийте задню кришку.

Checking paper path (Перевірка тракту
проходження паперу)

Виріб здійснює перевірку на наявність
застрягань паперу, які не було усунуто з
виробу.

Жодних дій не потрібно.

Checking printer (Перевірка принтера)

Виріб здійснює перевірку на наявність
застрягань паперу, які не було усунуто з
виробу.

Жодних дій не потрібно.

CHOSEN PERSONALITY NOT
AVAILABLE (Вибрана мова друку
недоступна)

To continue press OK (Натисніть кнопку
OK, щоб продовжити)

Виріб отримав запит щодо спеціалізації
(мови друку виробу), яка не існує.
Завдання друку скасовано.

Надрукуйте завдання, використовуючи
драйвер принтера для іншої мови виробу,
або, якщо можливо, додайте потрібну
мову до пам'яті виробу.

Для перегляду списку доступних мов
друку, видрукуйте сторінку конфігурації.

CLEANING (Очищення)...

DO NOT GRAB PAPER (Не брати папір)

Виріб виконує автоматичне очищення.

Жодних дій не потрібно.

CLEANING DISK <X>% COMPLETE
(Очищення диска Виконано <X> %)

Do not power off (Не вимикати)

чергується з

CLEANING DISK <X>% COMPLETE
(Очищення диска Виконано <X> %)

Для отримання довідки натисніть

Запам'ятовуючий пристрій очищується. Не
вимикайте виріб. Функції виробу не
доступні. Після завершення виріб
автоматично вимкнеться і ввімкнеться.

Жодних дій не потрібно.

CLEANING PAGE ERROR (Помилка
сторінки очищення)

Open rear door (Відкрийте задню
кришку)

Обробка сторінки очищення відбувається
із закритою задньою кришкою виробу.

Відкрийте задній вихідний відсік, щоб
почати створення і застосування сторінки
очищення.

Clearing event log (Видалення даних із
журналу подій)

Виріб виконує видалення даних із журналу
подій.

Жодних дій не потрібно.

Clearing paper path (Очищення тракту
проходження паперу)

Сталося застрягання або виріб було
увімкнено і виявлено неправильне
розміщення паперу. Виріб автоматично
намагається видати надруковані сторінки.

Зачекайте, щоб виріб завершив спроби
позбутися цих сторінок. Якщо це не
вдасться, на дисплеї панелі керування
відобразиться повідомлення про
застрягання.

CODE CRC ERROR (Помилка коду CRC)

SEND RFU UPGRADE ON USB DEV PORT

Під час оновлення вбудованого
програмного забезпечення виникла
помилка.

Зверніться в авторизований центр
обслуговування НР чи до вповноваженого
постачальника технічної підтримки.

Таблиця 10-1

Повідомлення панелі керування (продовження)

UKWW

Розуміння повідомлень на панелі керування 161

background image

Повідомлення панелі керування

Опис

Рекомендовані дії

DATA RECEIVED (Дані отримано)

To print last page press ОК (Щоб
надрукувати останню сторінку,
натисніть ОК)

чергується з

<сurrent status message>
(Повідомлення про поточний стан
виробу)

Виріб очікує на команду друку.

Щоб продовжити, натисніть кнопку

OK

.

DATE/TIME = YYYY/MMM/DD HH:MM
(ДАТА/ЧАС = РРРР/МММ/ДД ГГ:ХХ)

To change press OK (Для зміни
натисніть OK)

To skip press

(Натисніть, щоб

пропустити)

Поточна дата і час.

Встановіть дату та час або натисніть
кнопку зупинки

, щоб пропустити це

налаштування.

Deleting... (Видалення)

Виріб видаляє збережене завдання.

Жодних дій не потрібно.

DUPLEX OPERATION FAILED (Не
вдалося виконати двосторонній друк)

To continue press OK (Натисніть кнопку
OK, щоб продовжити)

чергується з

DUPLEX OPERATION FAILED (Не
вдалося виконати двосторонній друк)

Для отримання довідки натисніть

Під час виконання завдання
двостороннього друку виникла помилка
очікування.

Щоб продовжити друк, натисніть кнопку

OK

. Якщо помилка повторюється,

скасуйте завдання і надрукуйте його як
одностороннє.

EIO DEVICE FAILURE (Несправність
пристрою ЕІО)

To clear press (Для усунення натисніть
ОК)

Виникла несправність зазначеного
пристрою.

Щоб продовжити, натисніть кнопку

OK

.

EIO DISK NOT FUNCTIONAL (диск ЕІО не
функціонує)

Для отримання довідки натисніть

Диск ЕІО у гнізді Х не працює належним
чином.

1.

Вимкніть виріб.

2.

Переконайтеся, що диск EIO
вставлений належним чином і
надійно закріплений.

3.

Якщо повідомлення продовжує
відображатися на панелі керування,
замініть диск.

EIO DISK SPINNING UP (Диск ЕІО
розкручується)

чергується з

<Current status message>
(Повідомлення про поточний стан
виробу)

Диск у гнізді EIO [X] ініціалізується.

Жодних дій не потрібно.

Таблиця 10-1

Повідомлення панелі керування (продовження)

162 Розділ 10 Вирішення проблем

UKWW

background image

Повідомлення панелі керування

Опис

Рекомендовані дії

EIO FILE OPERATION FAILED (Не
вдалося виконати файлову операцію
EIO)

To clear press (Для усунення натисніть
ОК)

Команда здійснила спробу виконання
нелогічної операції.

Щоб продовжити, натисніть кнопку

OK

.

EIO FILE SYSTEM IS FULL (Файлова
система EIO переповнена)

To clear press (Для усунення натисніть
ОК)

Неможливо здійснювати запис у
зазначену файлову систему, оскільки вона
переповнена.

Щоб продовжити, натисніть кнопку

OK

.

EIO IS WRITE PROTECTED (ЕІО
захищено від запису)

To clear press (Для усунення натисніть
ОК)

Неможливо здійснювати запис у цю
файлову систему.

Щоб продовжити, натисніть кнопку

OK

.

Event log empty (Журнал подій
порожній)

Виконується спроба перегляду
порожнього журналу подій за допомогою
вибраного на панелі керування параметра
SHOW EVENT LOG (Відображення
журналу реєстрації подій)
.

Жодних дій не потрібно.

INCOMPATIBLE BLACK CARTRIDGE
(Несумісний чорний картридж)

Картридж призначено для іншого
пристрою.

Замініть його картриджем, призначеним
для цього виробу. Див.

Заміна друкуючих

картриджів на сторінці 127

.

Відомості про картриджі, які підтримує цей
виріб, див. у

Номери частин

на сторінці 211

.

Incorrect (Неправильно)

Було введено неправильний PIN-код.

Ще раз введіть PIN-код.

INFLATE FAILURE

SEND RFU UPGRADE ON USB DEV PORT

Під час оновлення вбудованого
програмного забезпечення виникла
помилка.

Зверніться в авторизований центр
обслуговування НР чи до вповноваженого
постачальника технічної підтримки.

Initializing (Ініціалізація)

Ініціалізуються індивідуальні завдання.

Жодних дій не потрібно.

INSERT OR CLOSE TRAY <X> (Вставте
або закрийте лоток <X>)

Для отримання довідки натисніть

Зазначений лоток відкритий або відсутній. Для продовження друку вставте або

закрийте цей лоток.

INSTALL BLACK CARTRIDGE (Вставте
чорний картридж)

Для отримання довідки натисніть

Не встановлено картридж.

1.

Відкрийте верхню кришку.

2.

Вставте картридж.

3.

Закрийте верхню кришку.

INSUFFICIENT MEMORY TO LOAD
FONTS/DATA (Недостатньо пам'яті для
завантаження шрифтів/даних)

Для отримання довідки натисніть

чергується з

<DEVICE> (Пристрій)

To continue press OK (Натисніть кнопку
OK, щоб продовжити)

Виріб отримав більше даних, ніж може
вмістити доступна пам'ять. Імовірно,
виконувалась спроба перенести забагато
макросів, завантажуваних шрифтів або
складних графічних зображень.

Натисніть кнопку

OK

, щоб надрукувати

передані дані (деякі дані може бути
втрачено).

Спростіть завдання друку або встановіть
додаткову пам'ять.

Таблиця 10-1

Повідомлення панелі керування (продовження)

UKWW

Розуміння повідомлень на панелі керування 163

background image

Повідомлення панелі керування

Опис

Рекомендовані дії

LOAD TRAY <X> [TYPE] [SIZE]
(Завантажте лоток <X> [Tип] [Розмір])

To change size or type press (Щоб
змінити розмір або тип, натисніть ОК)

чергується з

LOAD TRAY <X> [TYPE] [SIZE]
(Завантажте лоток <X> [Tип] [Розмір])

To accept settings press (Щоб прийняти
ці налаштування, натисніть цю кнопку)

Це повідомлення зазначає поточні
налаштування типу і розміру паперу для
лотка і дозволяє змінити ці налаштування.

Щоб змінити параметри типу і розміру
паперу, під час відображення
повідомлення натисніть кнопку

OK

. Щоб

усунути повідомлення, під час його
відображення натисніть стрілочку
повернення

.

Якщо лоток часто використовується
для різних типів і розмірів паперу,
встановіть параметри ANY SIZE
(Будь-який розмір)
та ANY TYPE
(Будь-який тип)
.

У разі виконання друку із
використанням тільки одного типу
паперу, встановіть для параметрів
типу і розміру конкретне
налаштування.

LOAD TRAY <X> [TYPE] [SIZE]
(Завантажте лоток <X> [Tип] [Розмір])

To use another tray press OK (Щоб
використати інший лоток, натисніть ОК)

чергується з

LOAD TRAY <X> [TYPE] [SIZE]
(Завантажте лоток <X> [Tип] [Розмір])

Для отримання довідки натисніть

Надіслано завдання, яке вимагає
спеціального типу і розміру паперу, які
недоступні у зазначеному лотку.

Натисніть кнопку

OK

, щоб використати тип

і розмір, доступні в іншому лотку.

LOAD TRAY <X> [TYPE] [SIZE]
(Завантажте лоток <X> [Tип] [Розмір])

Для отримання довідки натисніть

Вказаний лоток налаштовано на певний
тип і розмір паперу, необхідний для
виконання завдання друку, однак він
порожній. Усі решта лотків теж порожні.

Завантажте в лоток папір із відповідними
параметрами.

LOAD TRAY 1 [TYPE] [SIZE] (Завантажте
лоток 1 [Tип] [Розмір])

To continue press OK (Натисніть кнопку
OK, щоб продовжити)

чергується з

LOAD TRAY 1 [TYPE] [SIZE] (Завантажте
лоток 1 [Tип] [Розмір])

Для отримання довідки натисніть

Лоток 1 порожній.

Завантажте у лоток 1 відповідний папір.

Якщо папір уже знаходиться в лотку 1,
натисніть кнопку довідки , а тоді натисніть
кнопку

OK

для виконання друку.

Щоб використати інший лоток, вийміть
папір з лотка 1, а тоді натисніть кнопку

OK

для продовження.

LOAD TRAY 1 [TYPE] [SIZE] (Завантажте
лоток 1 [Tип] [Розмір])

To use another tray press OK (Щоб
використати інший лоток, натисніть ОК)

чергується з

LOAD TRAY 1 [TYPE] [SIZE] (Завантажте
лоток 1 [Tип] [Розмір])

Для отримання довідки натисніть

Лоток 1 порожній, та інші лотки доступні.

Натисніть кнопку

OK

, щоб вибрати інший

лоток.

Щоб використати лоток 1, завантажте у
нього відповідний папір.

Якщо папір уже знаходиться в лотку 1,
натисніть кнопку довідки , а тоді натисніть
кнопку

OK

для виконання друку.

Щоб використати інший лоток, вийміть
папір з лотка 1, а тоді натисніть кнопку

OK

для використання іншого лотка.

Таблиця 10-1

Повідомлення панелі керування (продовження)

164 Розділ 10 Вирішення проблем

UKWW

background image

Повідомлення панелі керування

Опис

Рекомендовані дії

MANUALLY FEED 3 [TYPE] [SIZE]
(Подавання вручну 3 [Tип] [Розмір])

Виріб очікує на завантаження паперу в
лоток 1.

Якщо папір уже знаходиться в лотку 1,
натисніть кнопку довідки , а тоді натисніть
кнопку

OK

для виконання друку.

Щоб використати інший лоток, вийміть
папір з лотка 1, а тоді натисніть кнопку

OK

.

MANUALLY FEED 3 [TYPE] [SIZE]
(Подавання вручну 3 [Tип] [Розмір])

To continue press OK (Натисніть кнопку
OK, щоб продовжити)

чергується з

MANUALLY FEED 3 [TYPE] [SIZE]
(Подавання вручну 3 [Tип] [Розмір])

Для отримання довідки натисніть

Виріб очікує на завантаження паперу в
лоток 1.

Завантажте відповідний папір у лоток 1 і
натисніть кнопку

OK

.

MANUALLY FEED 3 [TYPE] [SIZE]
(Подавання вручну 3 [Tип] [Розмір])

To use another tray press OK (Щоб
використати інший лоток, натисніть ОК)

чергується з

MANUALLY FEED 3 [TYPE] [SIZE]
(Подавання вручну 3 [Tип] [Розмір])

Для отримання довідки натисніть

Виріб очікує на завантаження паперу в
лоток 1.

Натисніть кнопку

OK

, щоб використати тип

і розмір, доступні в іншому лотку.

MANUALLY FEED OUTPUT STACK
(Подавайте вихідний стос вручну)

Then press OK to print second sides (Тоді
натисніть ОК, щоб виконати друк на
іншій стороні)

Першу сторону завдання двостороннього
друку вручну було надруковано і виріб
очікує на вставлення вихідного стосу для
виконання друку на другому боці.

1.

Завантажте вихідний стос паперу у
лоток 1, підтримуючи таку саму
орієнтацію - надрукованою стороною
донизу.

2.

Щоб продовжити друк, натисніть
кнопку

OK

.

MEM TEST FAILURE REPLACE DIMM <X>
(Не вдалося виконати перевірку
пам'яті. Замініть модуль DIMM <X>)

Виріб виявив помилку модуля DIMM.

Замініть модуль DIMM. Див.

Встановлення

пам'яті на сторінці 131

.

Відомості про модулі DIMM, які підтримує
цей виріб, див. у

Номери частин

на сторінці 211

.

No job to cancel (Завдання для
скасування відсутнє)

Кнопку зупинки

було натиснуто, однак

поточне завдання чи буферизовані дані
для видалення відсутні.

Повідомлення відображається приблизно
упродовж 2 секунд, перш ніж виріб
повернеться до стану готовності.

Жодних дій не потрібно.

Non-HP supply installed (Встановлено
витратний матеріал стороннього
виробника)

Встановлено картридж, виготовлений не
компанією Hewlett-Packard.

Якщо Ви впевнені, що придбали
оригінальний картридж HP, відвідайте
веб-сайт

www.hp.com/go/anticounterfeit

.

Таблиця 10-1

Повідомлення панелі керування (продовження)

UKWW

Розуміння повідомлень на панелі керування 165

background image

Повідомлення панелі керування

Опис

Рекомендовані дії

OUTPUT BIN FULL (Вихідний відсік
повний)

Remove all paper from bin (Вийміть
увесь папір з відсіку)

Вихідний відсік повний і друк неможливо
продовжувати.

Звільніть відсік від паперу, щоб поточне
завдання друку можна було завершити.

OUTPUT BIN FULL (Вихідний відсік
повний)

Remove all paper from bin (Вийміть
увесь папір з відсіку)

чергується з

<Current status message>
(Повідомлення про поточний стан
виробу)

Вихідний відсік повний, однак він не
використовується для поточного завдання
друку.

Перш ніж надіслати завдання друку у цей
відсік, звільніть його від паперу.

Paper Wrapped Around Fuser
(Скручення паперу навколо
термофіксатора)

Для отримання довідки натисніть

Папір намотався навколо термофікстора, і
виникло застрягання.

Зверніться в авторизований центр
обслуговування НР чи до вповноваженого
постачальника технічної підтримки.

Please wait (Зачекайте)

Виріб відключається від мережі.

Жодних дій не потрібно.

Processing Upgrade <component>
<XXX> % (Виконується оновлення
<компонент> <XXX> %)

Do not power off (Не вимикати)

Оновлення вбудованого програмного
забезпечення відбувається у кілька етапів.

Жодних дій не потрібно.

RAM DISK DEVICE FAILURE
(Несправність віртуального диска)

To clear press (Для усунення натисніть
ОК)

Виникла несправність зазначеного
пристрою.

Щоб продовжити, натисніть кнопку

OK

.

RAM DISK FILE OPERATION (Не вдалося
виконати файлову операцію
віртуального диска)

To clear press (Для усунення натисніть
ОК)

Команда здійснила спробу виконання
нелогічної операції.

Щоб продовжити, натисніть кнопку

OK

.

RAM DISK FILE SYSTEM IS FULL
(Файлова система віртуального диска
переповнена)

To clear press (Для усунення натисніть
ОК)

Неможливо здійснювати запис у
зазначену файлову систему, оскільки вона
переповнена.

Щоб продовжити, натисніть кнопку

OK

.

RAM DISK IS WRITE (Віртуальний диск
виконує запис даних)

To clear press (Для усунення натисніть
ОК)

Неможливо виконати запис даних на
пристрій.

Щоб продовжити, натисніть кнопку

OK

.

READING <DIRECTORY> XXXX files
found XXXX supported (Зчитування
<КАТАЛОГ> знайдено XXXX файлів
XXXX підтримуються)

Виріб зчитує файли у папці USB.

Жодних дій не потрібно.

Request accepted please wait (Запит
отримано, зачекайте)

Запит на друк внутрішньої сторінки очікує
в черзі друку.

Зачекайте, поки завершиться друк
поточного завдання.

Таблиця 10-1

Повідомлення панелі керування (продовження)

166 Розділ 10 Вирішення проблем

UKWW

background image

Повідомлення панелі керування

Опис

Рекомендовані дії

Restoring... (Відновлення)

Відбувається відновлення певних
параметрів.

Жодних дій не потрібно.

Restoring factory settings (Відновлення
заводських налаштувань)

Відбувається відновлення заводських
налаштувань.

Жодних дій не потрібно.

RFU LOAD ERROR (Помилка
зчитування RFU)

SEND RFU UPGRADE ON USB DEV PORT

Під час оновлення вбудованого
програмного забезпечення виникла
помилка.

Зверніться в авторизований центр
обслуговування НР чи до вповноваженого
постачальника технічної підтримки.

ROM DISK DEVICE FAILURE
(Несправність диска постійного
запам'ятовуючого пристрою)

To clear press (Для усунення натисніть
ОК)

Виникла несправність зазначеного
пристрою.

Щоб продовжити, натисніть кнопку

OK

.

ROM DISK FILE OPERATION (Не вдалося
виконати файлову операцію диска
постійного запам'ятовуючого
пристрою)

To clear press (Для усунення натисніть
ОК)

Команда здійснила спробу виконання
нелогічної операції.

Щоб продовжити, натисніть кнопку

OK

.

ROM DISK FILE SYSTEM IS FULL
(Файлова система диска постійного
запам'ятовуючого пристрою
переповнена)

To clear press (Для усунення натисніть
ОК)

Неможливо здійснювати запис у
зазначену файлову систему, оскільки вона
переповнена.

Щоб продовжити, натисніть кнопку

OK

.

ROM DISK IS WRITE (Диск постійного
запам'ятовуючого пристрою виконує
запис даних)

To clear press (Для усунення натисніть
ОК)

Неможливо виконати запис даних на
пристрій.

Щоб продовжити, натисніть кнопку

OK

.

SANITIZING DISK <X>% COMPLETE
(Санація диска. Виконано <X> %)

Do not power off (Не вимикати)

чергується з

SANITIZING DISK <X>% COMPLETE
(Санація диска. Виконано <X> %)

Для отримання довідки натисніть

Виконується санація жорсткого диска.

Жодних дій не потрібно.

SIZE MISMATCH IN TRAY X
(Невідповідність розміру паперу в
лотку Х)

Для отримання довідки натисніть

чергується з

<Current status message>
(Повідомлення про поточний стан
виробу)

Зазначений лоток завантажено папером
іншого розміру, аніж той, на який цей лоток
було налаштовано.

Завантажте лоток папером того розміру,
на який цей лоток було налаштовано.

Переконайтеся, чи у зазначеному лотку
напрямні розміщені належним чином. Друк
може продовжуватись із використанням
інших лотків.

Таблиця 10-1

Повідомлення панелі керування (продовження)

UKWW

Розуміння повідомлень на панелі керування 167

background image

Повідомлення панелі керування

Опис

Рекомендовані дії

Sleep mode on (Увімкнено сплячий
режим)

Виріб перебуває у сплячому режимі.

Жодних дій не потрібно.

SUPPLY MEMORY WARNING (Помилка
пам'яті витратного матеріалу)

Economode disabled (Економний режим
вимкнено)

Виробу не вдається прочитати пам'ять у
картриджі.

Якщо Ви впевнені, що придбали
оригінальний картридж HP, відвідайте
веб-сайт

www.hp.com/go/anticounterfeit

.

Too many trays installed (Встановлено
забагато лотків)

Turn power off and uninstall a tray
(Вимкніть живлення і вийміть лоток)

Встановлено більше додаткових лотків,
ніж підтримується виробом.

Виріб може вмістити до двох додаткових
механізмів подавання на 500 аркушів.

Вийміть один із додаткових лотків.

Too many USB accessories (Надмірна
кількість USB-пристроїв)

Для отримання довідки натисніть

Виріб не підтримує таку кількість
запам'ятовуючих пристроїв USB.

Видаляйте зайві пристрої USB, поки не
зникне це повідомлення. Потім вийміть і
знову встановіть новий запам'ятовуючий
пристрій USB.

Too many USB hubs (Надмірна
кількість USB-концентраторів)

Remove latest USB hub (Від'єднайте
останній USB-концентратор)

Виріб зафіксував, що концентратор USB
підключено до іншого концентратора USB.

Видаліть зайвий концентратор USB. Виріб
не підтримує концентраторів USB,
під'єднаних до інших концентраторів USB.

TRAY <X> OPEN (Лоток <X> відкритий)

Для отримання довідки натисніть

чергується з

<Current status message>
(Повідомлення про поточний стан
виробу)

Лоток не може подавати папір у виріб,
оскільки лоток [X] відкритий, і для
продовження друку його необхідно
закрити.

Перевірте лотки і закрийте ті, які відкриті.

Unable to add more files to print
(Неможливо додати більше файлів для
друку)

Wait for a job to finish printing
(Зачекайте, поки завершиться друк
завдання)

У черзі на друк наявна максимальна
кількість завдань.

Перш ніж додавати до черги нове
завдання, зачекайте виконання
попереднього.

UNABLE TO READ ENTIRE DIRECTORY
(Неможливо виконати зчитування
всього каталогу)

To continue press OK (Натисніть кнопку
OK, щоб продовжити)

Список файлів на пристрої USB довший,
ніж вміщає дисплей виробу.

1.

Щоб надрукувати файл із часткового
списку, натисніть кнопку

OK

і виберіть

потрібний файл у списку.

2.

Щоб запобігти виникненню такої
проблеми, видаляйте файли з
пристрою USB.

UNABLE TO STORE JOB LOG (Не
вдається зберегти журнал завдань)

чергується з

<Current status message>
(Повідомлення про поточний стан
виробу)

Зазначене завдання друку неможливо
зберегти внаслідок виникнення проблеми
із пам'яттю, диском або налаштуваннями.

Виправте помилку, а тоді ще раз
спробуйте зберегти це завдання.

Таблиця 10-1

Повідомлення панелі керування (продовження)

168 Розділ 10 Вирішення проблем

UKWW

background image

Повідомлення панелі керування

Опис

Рекомендовані дії

UNSUPPORTED supply installed
(Встановлено НЕПІДТРИМУВАНИЙ
витратний матеріал)

Картридж виготовлено для іншого
пристрою НР.

Якщо якість друку неприйнятна, замініть
картридж. Див.

Заміна друкуючих

картриджів на сторінці 127

.

Список підтримуваних картриджів див.

Номери частин на сторінці 211

.

UNSUPPORTED SUPPLY IN USE
(Використовується непідтримуваний
витратний матеріал)

Картридж виготовлено для іншого
пристрою НР.

Якщо якість друку неприйнятна, замініть
картридж. Див.

Заміна друкуючих

картриджів на сторінці 127

.

Список підтримуваних картриджів див.

Номери частин на сторінці 211

.

USB ACCESSORY NEEDS TOO MUCH
POWER (USB-пристрій споживає надто
багато енергії)

Remove USB accessory and then turn off
then on (Від'єднайте USB-пристрій,
вимкніть та знову увімкніть виріб)

чергується з

USB ACCESSORY NEEDS TOO MUCH
POWER (USB-пристрій споживає надто
багато енергії)

Для отримання довідки натисніть

Пристрій USB споживає надто багато
електроенергії. Продовжувати друк
неможливо.

Видаліть пристрій USB і перезапустіть
виріб.

Використовуйте пристрій USB, який
споживає менше електроенергії або
передбачає автономне живлення.

USB accessory not recognized (USB-
пристрій не розпізнано)

Для отримання довідки натисніть

чергується з

USB accessory not recognized (USB-
пристрій не розпізнано)

To clear press (Для усунення натисніть
ОК)

Виріб не підтримує стандарт з'єднання
Plug and Play ("підключи і працюй") для
типу пристрою USB, під'єднаного до
головного порту USB або ж пристрій не
підтримується

Не від'єднуючи пристрій USB, вимкніть і
знову увімкніть виріб. Якщо повідомлення
з'являється знову, видаліть пристрій USB.

USB printing unavailable (Друк з USB-
пристроїв недоступний)

Для отримання довідки натисніть

Адміністратор вимкнув функцію друку з
пристроїв USB.

Надрукуйте завдання з комп'ютера, який
підключено до виробу.

USB storage accessory removed
(Запам'ятовуючий пристрій USB
від'єднано)

Clearing any unassociated data
(Видалення усіх невідповідних даних)

Пристрій USB від'єднано від виробу. Виріб
скасовує усі завдання з черги друку, які
містилися на цьому пристрої.

Щоб надрукувати решту завдань, ще раз
під'єднайте пристрій USB і виберіть
потрібні завдання ще раз.

USB STORAGE DEVICE FAILURE
(Несправність запам'ятовуючого
пристрою USB)

To clear press (Для усунення натисніть
ОК)

Виникла несправність зазначеного
пристрою.

Щоб продовжити, натисніть кнопку

OK

.

Таблиця 10-1

Повідомлення панелі керування (продовження)

UKWW

Розуміння повідомлень на панелі керування 169

background image

Повідомлення панелі керування

Опис

Рекомендовані дії

USB STORAGE FILE OPERATION
(Файлова операція запам'ятовуючого
пристрою USB)

To clear press (Для усунення натисніть
ОК)

Команда здійснила спробу виконання
нелогічної операції.

Щоб продовжити, натисніть кнопку

OK

.

USED SUPPLY INSTALLED
(Встановлено вживаний витратний
матеріал)

Цей картридж попередньо був у
використанні.

Щоб використати цей картридж, натисніть
кнопку

OK

або встановіть новий картридж.

Якщо Ви впевнені, що придбали
оригінальний картридж HP, відвідайте
веб-сайт

www.hp.com/go/anticounterfeit

.

USED SUPPLY IN USE
(Використовується вживаний
витратний матеріал)

Economode disabled (Економний режим
вимкнено)

Цей картридж вже використовувався.

Якщо Ви впевнені, що придбали
оригінальний картридж HP, відвідайте
веб-сайт

www.hp.com/go/anticounterfeit

.

USE TRAY <X> [TYPE] [SIZE]
(Використовуйте лоток <X> [ТИП]
[РОЗМІР]

To change press (Для зміни натисніть

/ .

To use press OK (Щоб використати,
натисніть ОК)

Виріб не виявив тип і розмір паперу, згідно
із запитом. Повідомлення вказує на
найбільш схожий доступний тип і розмір
паперу і на лоток, у якому він знаходиться.

Натисніть кнопку

OK

, щоб прийняти

значення, вказані у повідомленні, або
кнопки зі стрілочками вгору або вниз / ,
щоб прокрутити доступні варіанти.

Wait for printer to reinitialize (Зачекайте,
поки принтер виконає повторну
ініціалізацію)

Це повідомлення може відображатися з
багатьох причин:

Налаштування віртуального диска
було змінено ще до
перезавантаження виробу.

Виріб перезавантажується після
зміни режимів зовнішніх пристроїв.

Було здійснено вихід із меню
DIAGNOSTICS (Діагностика).

На старий виріб було встановлено
новий механізм форматування, або
навпаки: на новий виріб - старий
механізм форматування.

Жодних дій не потрібно.

WARMING UP (Розігрівання)

чергується з

<Current status message>
(Повідомлення про поточний стан
виробу)

Виріб виходить зі сплячого режиму. Після
цього виріб продовжує роботу.

Жодних дій не потрібно.

Таблиця 10-1

Повідомлення панелі керування (продовження)

170 Розділ 10 Вирішення проблем

UKWW