HP LaserJet Enterprise P3015 Printer series - Усунення проблем щодо прямого друку з USB

background image

Усунення проблем щодо прямого друку з USB

Проблема

Причина

Вирішення

Меню USB STORAGE
(Запам'ятовуючий пристрій USB)
відкривається після встановлення
пристрою USB.

Виріб не підтримує цього типу
запам'ятовуючого пристрою USB або
системи файлів.

Збережіть файли на стандартному
пристрої USB, у якому
використовуються файлові системи
File Allocation Table (FAT). Виріб
підтримує запам'ятовуючі пристрої
USB FAT12, FAT16 та FAT32.

Імовірно, адміністратор вимкнув на
цьому пристрої функцію друку з USB.

Надрукуйте завдання з комп'ютера,
який підключено до виробу.

До виробу підключено надмірну
кількість пристроїв USB.

Видаляйте зайві пристрої USB, поки
не зникне це повідомлення, а потім
вийміть і встановіть знову
запам'ятовуючий пристрій USB, із
якого потрібно виконати друк.

На цей виріб можна встановлювати до
чотирьох запам'ятовуючих пристроїв
USB.

Вже відкрито інше меню.

Закрийте відкрите меню і знову
встановіть запам'ятовуючий пристрій
USB.

Минуло більше 1 хвилини з моменту
встановлення запам'ятовуючого
пристрою USB.

Меню залишається відкритим
протягом 1 хвилини. Під'єднайте знову
запам'ятовуючий пристрій USB.

Запам'ятовуючий пристрій USB має
кілька розділів. (Деякі виробники
запам'ятовуючих пристроїв USB
встановлюють на пристрій програмне
забезпечення, яке створює розділи, як
на компакт-диску.)

Виконайте форматування
запам'ятовуючого пристрою USB, щоб
видалити розділи, або скористайтеся
іншим пристроєм USB.

Запам'ятовуючий пристрій USB
споживає надмірну кількість
електроенергії.

1.

Від'єднайте запам'ятовуючий
пристрій USB.

2.

Вимкніть та увімкніть виріб.

3.

Використовуйте пристрій USB,
який передбачає автономне
живлення або споживає менше
електроенергії.

Запам'ятовуючий пристрій не працює
належним чином.

1.

Від'єднайте запам'ятовуючий
пристрій USB.

2.

Вимкніть та увімкніть виріб.

3.

Спробуйте виконати друк з
іншого запам'ятовуючого
пристрою USB.

202 Розділ 10 Вирішення проблем

UKWW

background image

Проблема

Причина

Вирішення

Не вдається виконати друк файлу.

Виконується спроба надрукувати
файл у форматі .PDF, тоді як функцію
RAM DISK (Віртуальний диск)
вимкнено.

Відкрийте меню SYSTEM SETUP
(Налаштування системи)
і
встановіть для функції RAM DISK
(Віртуальний диск)
значення AUTO
(Авто)
.

Можливо, здійснюється обробка
іншого завдання друку або
виконується спроба надрукувати
файл великого розміру.

Перевірте індикатор

Дані

на панелі

керування. Якщо він блимає, виріб
виконує обробку завдання.

Можливо, немає паперу в лотках.

Слід завантажити папір принаймні в
один лоток.

Імовірно, у виробі виникло
застрягання.

Перегляньте на дисплеї панелі
керування повідомлення про помилку.
Усуньте застрягання. Див.

Усунення

застрягань на сторінці 172

.

На пристрої USB збережено
неочікувані файли.

Щоразу під час вмикання пристрою
виріб автоматично створює по три
файли на встановлених пристроях
USB.

Перш ніж вмикати виріб, від'єднайте
пристрій USB.

Деякі пристрої USB передбачають
функцію блокування, яка запобігає
запису нових файлів. Якщо у вашому
пристрої USB є така функція,
заблокуйте пристрій.

Файл не вказано в меню USB
STORAGE (Запам'ятовуючий
пристрій USB)
.

Функція друку з USB не підтримує тип
файлу поточного завдання друку.

Можна друкувати такі типи файлів:

.PDF

PCL

PS

Надмірна кількість файлів в одній
папці на пристрої USB.

Зменште кількість файлів у папці,
перемістивши їх до підпапок.

Виріб не підтримує мови імені файлу і
замінив ім'я файлу символами з
іншого набору символів.

Перейменуйте файли мовою, що
підтримується.

Меню USB STORAGE
(Запам'ятовуючий пристрій USB)
відривається, проте у списку немає
пристрою USB.

До виробу підключено надмірну
кількість пристроїв USB.

Видаляйте зайві пристрої USB, поки
не зникне це повідомлення, а потім
вийміть і встановіть знову пристрій
USB, із якого потрібно виконати друк.

На цей виріб можна встановлювати до
чотирьох пристроїв USB.

Імена файлів розмиті або
нечитабельні під час їх прокручування
у списку на панелі керування.

Потрібно відрегулювати яскравість
дисплея панелі керування.

Відкрийте меню SYSTEM SETUP
(Налаштування системи)
і
налаштовуйте параметр DISPLAY
BRIGHTNESS (Яскравість дисплея)
,
доки текст не буде чітко
відображатися..

UKWW

Усунення проблем щодо прямого друку з USB 203