HP LaserJet Enterprise P3015 Printer series - Налаштування ефектів документа

background image

Налаштування ефектів документа

Для виконання перелічених нижче завдань відкрийте драйвер принтера і виберіть вкладку
Effects (Ефекти).

Дія

Кроки для виконання

Масштабування сторінки відповідно до вибраного розміру
паперу

Натисніть Print document on (Друкувати документ на), а
тоді виберіть потрібний розмір у розкривному списку.

Зміна масштабу сторінки у процентному співвідношенні до
дійсного розміру

Виберіть пункт % of actual size (% дійсного розміру) і
введіть потрібний відсоток з клавіатури або скористайтеся
для цього повзунком.

Друк водяного знака

a) Виберіть водяний знак у розкривному списку параметра
Watermarks (Водяні знаки). b) Щоб надрукувати водяний
знак лише на першій сторінці, виберіть пункт First page
only
(Тільки перша сторінка). Інакше водяний знак буде
надруковано на кожній сторінці.

Додавання та редагування водяних знаків

ПРИМІТКА.

Для виконання цієї дії на комп'ютері повинен

бути збережений драйвер принтера.

a) У розділі Watermarks виберіть команду Edit
(Редагувати). Відкриється діалогове вікно Watermark
Details
(Параметри водяних знаків). b) Вкажіть
налаштування для вибраного водяного знака, а тоді
натисніть OK.

106 Розділ 8 Завдання друку

UKWW