HP LaserJet Enterprise P3015 Printer series - Налаштування параметрів паперу і якості друку

background image

Налаштування параметрів паперу і якості друку

Для виконання перелічених нижче завдань відкрийте драйвер принтера і виберіть вкладку Paper/
Quality
(Папір і якість друку).

Дія

Кроки для виконання

Вибір розміру сторінки

Виберіть розмір у розкривному списку Paper size (Розмір
сторінки).

UKWW

Використовуйте функції драйвера принтера у Windows 105

background image

Дія

Кроки для виконання

Вибір спеціального розміру сторінки

a) Натисніть Custom (Спеціальний) Відкриється діалогове
вікно Custom Paper Size (Спеціальний розмір паперу).
b) Введіть назву для спеціального розміру, зазначте
розміри і натисніть OK.

Вибір джерела подачі паперу

Виберіть лоток у розкривному списку Paper source
(Джерело подачі паперу).

Вибір типу паперу

Виберіть тип у розкривному списку Paper type (Тип
паперу).

Друк титульних сторінок на нестандартному папері

Друк першої і останньої сторінок на нестандартному папері

a) У розділі Special pages (Спеціальні сторінки) виберіть
параметри Covers (Титульні сторінки) або Print pages on
different paper
(Друк на нестандартному папері) і тоді
натисніть Settings (Налаштування). b) Виберіть параметр
друку бланку, параметр друку титульної або задньої
обкладинки із поперднім друком або обидва пареметри.
Або виберіть параметр друку першої або останньої
сторінки на нестандартному папері. c) Виберіть потрібні
параметри у розкривних списках Paper source (Джерело
подачі паперу) та Paper type (Тип паперу), а тоді клацніть
Add (Додати). d) Натисніть OK.

Регулювання роздільної здатності друкованих зображень

У розділі Print Quality (Якість друку) виберіть потрібний
параметр у розкривному списку. Для отримання
відомостей про кожний із доступних параметрів див.
інтерактивну довідку драйвера принтера.

Вибір друку чорнової якості

У розділі Print Quality (Якість друку) виберіть параметр
EconoMode (Економний режим).