HP LaserJet Enterprise P3015 Printer series - Отримання інформації про технічну підтримку і стан виробу

background image

Отримання інформації про технічну підтримку і стан виробу

Для виконання перелічених нижче завдань відкрийте драйвер принтера і виберіть вкладку
Services (Послуги).

Дія

Кроки для виконання

Отримання інформації про технічну підтримку виробу і
замовлення витратних матеріалів у мережі

У розкривному списку Internet Services (Послуги в
Інтернеті) виберіть параметр підтримки і натисніть Go!
(Перейти)

Перевірка стану виробу, у тому числі рівня витратних
матеріалів

Клацніть піктограму Device and Supplies status (Стан
пристрою та витратних матеріалів). Відкриється сторінка
Device Status (Стан пристрою) вбудованого веб-
сервера HP.