HP LaserJet Enterprise P3015 Printer series - Зупинка поточного завдання друку за допомогою програмного забезпечення

background image

Зупинка поточного завдання друку за допомогою програмного

забезпечення

Під час надсилання завдання на друк на екрані на короткий час відобразиться діалогове вікно,
що дає можливість скасувати це завдання друку.

Якщо з програмного забезпечення на виріб було надіслано кілька запитів на друк, вони можуть
очікувати у черзі друку (наприклад, у програмі Windows Print Manager). Див. документацію
програмного забезпечення для отримання відповідних вказівок щодо скасування запиту на друк
з комп'ютера.

Якщо завдання очікує у черзі друку чи у спулері друку, його слід звідти видалити.

1.

Windows XP, Windows Server 2003 та Windows Server 2008 (меню Start (Пуск) за
замовчуванням):
Натисніть Start (Пуск), виберіть Settings (Налаштування), а тоді - Printers
and Faxes
(Принтери й факси).

або

Windows 2000, Windows XP, Windows Server 2003 та Windows Server 2008 (класичний
вигляд меню Start (Пуск)):
Натисніть Start (Пуск), виберіть Settings (Налаштування), а тоді
- Printers (Принтери).

або

Windows Vista: Натисніть Start (Пуск), виберіть Control Panel (Панель керування), а тоді у
категорії для Hardware and Sound (Обладнання і звук) виберіть Printer (Принтер).

2.

У списку принтерів двічі натисніть назву виробу, щоб відкрити чергу друку або спулер.

3.

Виберіть завдання друку, яке потрібно скасувати, а потім натисніть

Delete

(Видалити).

104 Розділ 8 Завдання друку

UKWW