HP LaserJet Enterprise P3015 Printer series - Розділи вбудованого веб-сервера

background image

Розділи вбудованого веб-сервера

Вкладка або розділ

Можливості

Вкладка Information
(Інформація)

Надає інформацію про виріб,
стан і налаштування

Device Status (Стан пристрою): Показує дані про стан пристрою та
приблизний залишковий ресурс витратних матеріалів HP. Тут також вказано тип
та розмір паперу для друку, встановлений для кожного лотка. Щоб змінити
стандартні налаштування, клацніть Change Settings (Змінити параметри).

Configuration Page (Сторінка конфігурації): Показує інформацію, подану на
сторінці конфігурації.

Supplies Status (Стан витратних матеріалів): Показує приблизний
залишковий ресурс витратних матеріалів HP. На цій сторінці також вказуються
номери витратних матеріалів. Щоб замовити нові матеріали, клацніть Shop for
Supplies (Крамниця витратних матеріалів)
в області Other links (Інші
посилання)
у лівій частині вікна.

Event log (Журнал подій): Показує список усіх подій та помилок пристрою.
Посилання hp instant support (Служба миттєвої підтримки НР) (в області
Other links (Інші посилання) на всіх сторінках інтерфейсу вбудованого веб-
сервера) дає змогу встановити зв’язок із колом динамічно оновлюваних веб-
сторінок, які допоможуть у вирішенні різноманітних питань, включаючи
труднощі використання функції Event log (Журнал подій). Ці сторінки також
містять інформацію про доступні додаткові послуги щодо виробу.

Usage page (Сторінка експлуатації): Відображає звіт про кількість сторінок,
надрукованих виробом, групуючи їх за розміром, типом та трактом
проходження паперу.

Device Information (Інформація про пристрій): Відображає мережеве ім'я
виробу, адресу і відомості про модель. Щоб змінити ці записи, клацніть на
Device Information (Інформація про пристрій) на вкладці Settings
(Параметри)
.

Панель керування: Відображає повідомлення з панелі керування, такі як
Ready (Готово) або Sleep mode on (Увімкнено сплячий режим).

Print (Друк): Дозволяє надсилати на виріб завдання, готові для друку.

118 Розділ 9 Керування і техобслуговування виробу

UKWW

background image

Вкладка або розділ

Можливості

Вкладка Settings (Параметри)

Дає можливість налаштування
виробу за допомогою
комп'ютера.

Configure Device (Налаштування пристрою): Налаштування параметрів
виробу, що використовуються за замовчуванням. Ця сторінка містить перелік
традиційних меню, які можна відкрити на дисплеї панелі керування.

Tray Sizes/Types (Розміри/типи лотка): Вказує для кожного лотка
підтримувані розмір та тип паперу чи інших носіїв.

E-mail Server (Сервер електронної пошти): Лише для мережі.
Використовується разом із сторінкою Alert Subscriptions (Підписка на
сповіщення)
для налаштування отримання повідомлень електронною
поштою.

Alert Subscriptions (Підписка на сповіщення): Лише для мережі. Дозволяє
налаштувати отримання повідомлень електронною поштою із новинами
стосовно виробу та витратних матеріалів.

Alert Thresholds (Параметри надсилання сповіщень): Дозволяє встановити
час або значення, за яких пристрій відображає певні повідомлення.

AutoSend (Автоматичне надсилання): Дозволяє налаштувати виріб на
автоматичне надсилання електронних повідомлень щодо конфігурації виробу
та витратних матеріалів на певні електронні адреси.

Security (Безпека): Дозволяє встановити пароль, який необхідно ввести для
отримання доступу до вкладок Settings (Параметри) та Networking (Робота в
мережі)
, а також до деяких функцій панелі керування пристрою та підключення
до мережі HP Jetdirect. Дозволяє вмикати та вимикати певні функції виробу.

Edit Other Links (Редагувати інші посилання): Дозволяє додавати та
налаштовувати посилання на інші веб-сайти. Це посилання відображається в
області Other links (Інші посилання) на всіх сторінках інтерфейсу вбудованого
веб-сервера.

Device Information (Інформація про пристрій): Дозволяє призначити виробу
ім'я та номер пристрою. Введіть електронну адресу контактної особи, що
першочергово отримуватиме інформацію про виріб.

Language (Мова): Дозволяє встановити мову пристрою для відображення
інформації на вбудованому веб-сервері.

Date & Time (Дата і час): Дозволяє синхронізувати час із сервером мережевого
часу.

Sleep Schedule (Графік автоматичного увімкнення): Дозволяє
встановлювати або змінювати час вмикання виробу, щоб забезпечити його
вчасну готовність.

ПРИМІТКА.

Вкладку Settings (Параметри) можна захистити за допомогою

пароля. Якщо виріб підключено до мережі, завжди звертайтеся до системного
адміністратора, перш ніж змінювати параметри у цій вкладці.

UKWW

Використання вбудованого веб-сервера 119

background image

Вкладка або розділ

Можливості

Вкладка Networking (Робота в
мережі)

Надає можливість змінювати
параметри мережі з комп'ютера

Адміністратори мережі можуть використовувати цю вкладку для керування
пов'язаними з мережею параметрами принтера під час його підключення до мережі
на основі ІР. Ця вкладка не відображається, якщо виріб під'єднаний безпосередньо
до комп'ютера або підключений до мережі не за допомогою сервера друку
HP Jetdirect.

ПРИМІТКА.

Вкладку Networking (Робота в мережі) можна захистити за

допомогою пароля.

Other links (Інші посилання)

Містить посилання для
під'єднання до мережі Інтернет

hp instant support (Служба миттєвої підтримки НР): Використовується для
з’єднання з веб-сайтом HP для пошуку розв’язання проблем, що виникають із
виробом.

Shop for Supplies (Крамниця витратних матеріалів): З'єднує із веб-сайтом
HP SureSupply, на якому подається інформація про можливості придбання
оригінальних витратних матеріалів HP, таких як картриджі і папір.

Product Support (Підтримка продукту): Використовується для з’єднання з
веб-сайтом технічної підтримки виробу, на якому можна знайти відомості
стосовно різного роду питань.

Show Me How (Підказка): Використовується для з’єднання з інформаційним
ресурсом де проілюстровано виконання окремих завдань у ході роботи з
виробом, наприклад усунення застрягань чи друк на різного типу аркушах
паперу.

ПРИМІТКА.

Щоб скористатися будь-яким із цих посилань, необхідний доступ до

мережі Інтернет. У разі використання комутованого з'єднання і якщо Вам не вдалося
під'єднатись, коли Ви вперше відкрили вбудований веб-сервер, необхідно
під'єднатися перш, ніж Ви зможете відкрити ці веб-сторінки. Для цього може
знадобитися закрити вбудований веб-сервер та відкрити його ще раз.

120 Розділ 9 Керування і техобслуговування виробу

UKWW

background image

Використання програмного забезпечення

HP Web Jetadmin

HP Web Jetadmin - це програмне забезпечення на основі веб-інтерфейсу для дистанційного
встановлення, спостереження та усунення несправностей периферійних пристроїв у мережі.
Керування попереджає події, даючи можливість адміністраторам мережі усунути проблеми перед
тим, як вони торкнуться користувачів. Завантажити це безкоштовне програмне забезпечення
вдосконаленого керування можна за адресою

www.hp.com/go/webjetadmin

.

Додаткові модулі пристрою можна встановити на HP Web Jetadmin для надання підтримки
стосовно певних функцій виробу. Програмне забезпечення HP Web Jetadmin може автоматично
повідомляти про наявність нових додаткових модулів. Виконайте вказівки на сторінці Product
Update
(Оновлення виробу), щоб автоматично під'єднатися до веб-вузла HP і встановити
додаткові модулі для вашого виробу.

ПРИМІТКА.

Браузери мають підтримувати Java™. Перегляд із комп'ютерів Apple не

підтримується.

UKWW