HP LaserJet Enterprise P3015 Printer series - Розділи програмного забезпечення HP Easy Printer Care

background image

Розділи програмного забезпечення HP Easy Printer Care

Програмне забезпечення HP Easy Printer Care може надати відомості про різні продукти НР, що
є у мережі, а також про вироби, безпосередньо підключені до комп'ютера. Деякі з елементів,
перелічених у поданій нижче таблиці, доступні не для всіх виробів.

Кнопка довідки (?) у правому верхньому куті кожної сторінки подає більш детальні відомості про
описані на сторінці параметри.

Розділ

Можливості

Вкладка Device List (Список
пристроїв)

Якщо відкрити програму, це перша
сторінка, яка відобразиться.

ПРИМІТКА.

Щоб повернутися до цієї

сторінки із будь-якої вкладки, клацніть
My HP Printers (Мої принтери HP) у
лівій частині вікна.

Список Devices (Пристрої): Показує вироби, які можна вибрати.

ПРИМІТКА.

Відомості про виріб відображаються у вигляді списку або як

піктограми, залежно від налаштувань параметра View as (Переглядати
як).

Інформація у цій вкладці містить поточні попередження стосовно виробу.

Якщо клацнути виріб у списку, програма HP Easy Printer Care відкриє
вкладку Overview (Огляд) для цього виробу.

Сумісні принтери

Подається перелік виробів HP, які підтримують програмне забезпечення
HP Easy Printer Care.

Вікно Find Other Printers (Знайти інші
принтери)

Дозволяє додати вироби до списку
My HP Printers (Мої принтери НР)

Натисніть посилання Find Other Printers (Знайти інші принтери) у списку
Devices (Пристрої), щоб відкрити вікно Find Other Printers (Знайти інші
принтери). Із вікна Find Other Printers (Знайти інші принтери) можна викликати
службову програму, яка виявляє інші мережеві принтери, які можна додати до
списку My HP Printers (Мої принтери НР), і тоді керувати ними з комп'ютера.

Вкладка Overview (Огляд)

Містить основну інформацію про стан
виробу

Розділ Device Status (Стан пристрою): Цей розділ подає відомості про
ідентифікацію виробу та його стан. Тут зазначаються умови появи
попереджень стосовно роботи принтера, наприклад вичерпання ресурсу
картриджа. Після усунення проблеми, що виникла, для поновлення стану
виробу натисніть кнопку відновлення

у правому верхньому куті вікна.

Розділ Supplies Status (Стан витратних матеріалів): Подає детальну
інформацію про стан витратних матеріалів, наприклад ресурс картриджа
та стан паперу, завантаженого у кожен лоток.

Посилання Supplies Details (Детальна інформація про витратні
матеріали): Відкриває сторінку, на якій подано докладну інформацію про
витратні матеріали виробу, відомості про замовлення та переробку.

114 Розділ 9 Керування і техобслуговування виробу

UKWW

background image

Розділ

Можливості

Вкладка Support (Підтримка)

Пропонує посилання на відомості про
підтримку

Розділ Device Status (Стан пристрою): Цей розділ подає відомості про
ідентифікацію виробу та його стан. Тут зазначаються умови появи
попереджень стосовно роботи принтера, наприклад вичерпання ресурсу
картриджа. Після усунення проблеми, що виникла, для поновлення стану
виробу натисніть кнопку відновлення

у правому верхньому куті вікна.

Розділ Device Management (Керування пристроєм): Пропонує посилання
на відомості про HP Easy Printer Care, розширені функції виробу та звіти
про його використання.

Troubleshooting and Help (Усунення несправностей і довідка): Пропонує
посилання на механізми, які можна використовувати для вирішення
проблем, на інтерактивну інформацію про технічну підтримку виробу та
експертну службу HP в Інтернеті.

Вкладка Settings (Параметри)

Налаштування параметрів виробу,
регулювання якості друку і відомості
про особливі функції пристрою.

ПРИМІТКА.

Ця вкладка доступна не

для всіх виробів.

About (Про): Пропонує загальну інформацію про вкладку.

General (Загальні дані): Пропонує відомості про виріб, такі як номер
моделі, серійний номер та налаштування часу і дати (якщо така функція
доступна).

Information Pages (Інформаційні сторінки): Пропонує посилання на друк
інформаційних сторінок, доступних для цього виробу.

Capabilities (Можливості виробу): Пропонує відомості про характеристики
виробу, такі як можливість двостороннього друку, ємність доступної
пам'яті, доступні технічні особливості друку. Клацніть Change (Змінити),
щоб налаштувати параметри.

Print Quality (Якість друку): Пропонує відомості про параметри якості
друку. Клацніть Change (Змінити), щоб налаштувати параметри.

Trays / Paper (Лотки / Папір): Пропонує інформацію про лотки та їх
налаштування. Клацніть Change (Змінити), щоб налаштувати параметри.

Restore Defaults (Відновлення налаштувань за замовчуванням):
Пропонує спосіб відновлення заводських налаштувань виробу. Клацніть
Restore (Відновити), щоб відновити налаштування за замовчуванням.

HP Proactive Support (Активна
технічна підтримка HP)

ПРИМІТКА.

Цей елемент доступний

у вкладках Overview (Огляд) та
Support (Підтримка).

У разі активації HP Proactive Support (Активна технічна підтримка HP)
регулярно сканує систему друку для виявлення потенційних несправностей.
Клацніть посилання more info (додаткова інформація) для налаштування
частоти здійснення сканувань. Ця сторінка також пропонує інформацію про
доступні оновлення для програмного забезпечення виробу, вбудованих
програм та драйверів принтера HP. Рекомендовані оновлення можна
застосувати або відхилити.

Кнопка Supplies Ordering
(Замовлення витратних матеріалів)

Натисніть кнопку Supplies Ordering
(Замовлення витратних матеріалів) на
будь-якій вкладці, щоб відкрити вікно
Supplies Ordering, яке пропонує
доступ до замовлення витратних
матеріалів через Інтернет.

ПРИМІТКА.

Цей елемент доступний

у вкладках Overview (Огляд) та
Support (Підтримка).

Список замовлення: Показує витратні матеріали, які можна замовити для
кожного виробу. Щоб замовити певний товар, позначте прапорцем
позицію Order (Замовити) для цього товару у списку витратних матеріалів.
Список можна сортувати за товарами або відповідно до того, який
витратний матеріал необхідно буде придбати швидше. Цей список містить
інформацію про кожний виріб, зазначений у списку My HP Printers (Мої
принтери НР).

Кнопка Shop Online for Supplies (Придбати витратні матеріали у мережі):
Відкриває веб-сайт HP SureSupply у новому вікні браузера. Якщо позицію
Order (Замовити) для певних товарів позначено прапорцем, відомості про
вказані матеріали будуть передані на веб-сайт, де можна отримати
інформацію про можливості придбання вибраних витратних матеріалів.

Кнопка Print Shopping List (Надрукувати список покупок): Друкує
інформацію про витратні матеріали, для яких позначено прапорцем
позицію Order (Замовити).

UKWW

Використання програмного забезпечення HP Easy Printer Care 115

background image

Розділ

Можливості

Посилання Alert Settings
(Налаштування попереджень)

ПРИМІТКА.

Цей елемент доступний

у вкладках Overview (Огляд) та
Support (Підтримка).

Клацніть Alert Settings, щоб відкрити вікно налаштування попереджень, у
якому можна встановити попередження для кожного виробу.

Увімкнення або вимкнення попереджень: Функцію відображення
попереджень можна активувати або дезактивувати.

Printer Alerts (Попередження стосовно принтера): Виберіть параметр
отримування попереджень тільки для критичних помилок або для будь-
яких помилок.

Job Alerts: (Попередження стосовно завдань принтера) Для виробів, що
підтримують цю функцію, можна налаштувати отримання попереджень
стосовно кожного конкретного завдання принтера.

Керування доступом до кольору

ПРИМІТКА.

Цей параметр

доступний лише для кольорових
принтерів HP, котрі підтримують
функцію керування доступом до
кольору.

ПРИМІТКА.

Цей елемент доступний

у вкладках Overview (Огляд) та
Support (Підтримка).

Використовуйте цю функцію для дозволу або обмеження кольорового друку.

116 Розділ 9 Керування і техобслуговування виробу

UKWW