HP LaserJet Enterprise P3015 Printer series - Блокування меню панелі керування

background image

Блокування меню панелі керування

Різні меню на панелі керування можна блокувати за допомогою вбудованого веб-сервера.

1.

Відкрийте вбудований веб-сервер, ввівши IP-адресу виробу в адресному рядку веб-
браузера.

2.

Відкрийте вкладку Settings (Параметри) і клацніть посилання Security (Безпека).

3.

Натисніть кнопку Device Security Settings (Параметри безпеки пристрою) .

4.

У розділіControl Panel Access Lock (Блокування доступу до панелі керування) виберіть
потрібний рівень безпеки.

Рівень безпеки

Заблоковані меню

Minimum Menu Lock (Мінімальний
рівень блокування меню)

Меню RETRIEVE JOB (Виклик завдання) вимагає для доступу
введення PIN-коду.

Меню SYSTEM SETUP (Налаштування системи) заблоковано.

Меню I/O (вхід/вихід) заблоковано.

Меню RESETS (Скидання налаштувань) заблоковано.

Moderate Menu Lock (Помірний
рівень блокування меню)

Меню RETRIEVE JOB (Виклик завдання) вимагає для доступу
введення PIN-коду.

Меню Configure Device (Налаштування пристрою) (та всі його
підменю) заблоковано.

Меню DIAGNOSTICS (Діагностика) заблоковано.

124 Розділ 9 Керування і техобслуговування виробу

UKWW

background image

Рівень безпеки

Заблоковані меню

Intermediate Menu Lock (Середній
рівень блокування меню)

Меню RETRIEVE JOB (Виклик завдання) вимагає для доступу
введення PIN-коду.

Меню PAPER HANDLING (Застосування паперу) заблоковано.

Меню Configure Device (Налаштування пристрою) (та всі його
підменю) заблоковано.

Меню DIAGNOSTICS (Діагностика) заблоковано.

Maximum Menu Lock
(Максимальний рівень
блокування меню)

Меню RETRIEVE JOB (Виклик завдання) вимагає для доступу
введення PIN-коду.

Меню INFORMATION (Інформація) заблоковано.

Меню PAPER HANDLING (Застосування паперу) заблоковано.

Меню Configure Device (Налаштування пристрою) (та всі його
підменю) заблоковано.

Меню DIAGNOSTICS (Діагностика) заблоковано.

5.

Натисніть кнопку Apply (Застосувати) .