HP LaserJet Enterprise P3015 Printer series - Перевірка якості встановлення модуля DIMM

background image

Перевірка якості встановлення модуля DIMM

Після встановлення модуля DIMM, переконайтеся, що все було виконано правильно.

1.

Увімкніть виріб. Перевірте, чи засвітився індикатор готовності після того, як було виконано
ряд дій для запуску виробу. Якщо з'явиться повідомлення про помилку, можливо, модуль
DIMM було встановлено неправильно. Див.

Розуміння повідомлень на панелі керування

на сторінці 153

.

2.

Надрукуйте сторінку конфігурації (див.

Друк інформаційних сторінок та сторінок підказки

на сторінці 112

).

3.

На сторінці конфігурації перевірте розділ, присвячений пам'яті, і порівняйте його зі сторінкою
конфігурації, надрукованою перед встановленням пам'яті. Якщо кількість пам'яті не
збільшилася, можливо, модуль DIMM було встановлено неправильно або модуль DIMM
пошкоджений. Повторіть процедуру встановлення. За потреби встановіть інший модуль
DIMM.

ПРИМІТКА.

Якщо було встановлено мову виробу (спеціалізація), перевірте розділ "Встановлені

спеціалізації та параметри" на сторінці конфігурації. Ця область має містити нову мову виробу.