HP LaserJet Enterprise P3015 Printer series - Друк інформаційних сторінок та сторінок підказки

background image

Друк інформаційних сторінок та сторінок підказки

Із панелі керування виробу можна друкувати інформаційні сторінки, на яких подаються детальні
відомості про виріб і його поточні налаштування. Крім цього, можна друкувати певні сторінки
підказки, що подають опис основних процедур, пов'язаних із користуванням виробу.

Тип сторінки

Назва сторінки

Опис

Інформаційні сторінки

PRINT MENU MAP (Друк структури
меню)

Друкується сторінка із структурою
меню панелі керування, що
відображає набір елементів цього
меню та їх поточні налаштування.

PRINT CONFIGURATION (Друкувати
сторінку конфігурації)

Друкується сторінка із поточними
налаштуваннями виробу. Якщо
встановлено сервер друку
HP Jetdirect, також друкується
сторінка конфігурації HP Jetdirect.

PRINT SUPPLIES STATUS PAGE LOG
(Друк сторінки з даними про стан
витратних матеріалів)

Друк даних про приблизний залишок
ресурсу витратних матеріалів:
статистичний звіт, який містить дані
про загальну кількість опрацьованих
завдань та сторінок, серійний номер,
лічильник сторінок та інформацію про
обслуговування.

HP надає приблизні дані щодо
залишку ресурсу витратних
матеріалів виключно для зручності
користувачів. Фактичний залишковий
рівень ресурсу витратних матеріалів
може відрізнятися від поданих
приблизних даних.

PRINT USAGE PAGE (Друк сторінки
із даними про використання)

Друкується сторінка, на якій
зазначається перелік усіх розмірів
паперу, що використовувались
виробом, вказується тип друку -
односторонній або двосторонній, - а
також загальна кількість видрукуваних
сторінок

PRINT DEMO PAGE (Надрукувати
демонстраційну сторінку)

Друк демонстраційної сторінки.

PRINT FILE DIRECTORY(Друк
каталогу файлів)

Друкується каталог файлів, що
відображає інформацію про
встановлені пристрої пам'яті великої
ємності. Цей елемент доступний лише
за умови встановлення на виробі
пристрою пам'яті великої ємності,
який містить розпізнавану файлову
систему.

PRINT PCL FONT LIST LOG (Друк
списку шрифтів PCL)

Друкується перелік усіх шрифтів PCL,
доступних у даний момент на виробі.

PRINT PS FONT LIST LOG (Друк
списку шрифтів PS)

Друкується перелік усіх шрифтів PS,
доступних у даний момент на виробі.

112 Розділ 9 Керування і техобслуговування виробу

UKWW

background image

Тип сторінки

Назва сторінки

Опис

Сторінки підказки

CLEAR JAMS (Усунення застрягань) Друк сторінки із відомостями щодо

вивільнення застрягань паперу.

LOAD TRAYS (Завантаження лотків) Друк сторінки із відомостями щодо

завантаження вхідних лотків.

LOAD SPECIAL MEDIA
(Завантаження нестандартних
матеріалів для друку)

Друк сторінки із відомостями щодо
завантаження нестандартного
паперу, наприклад конвертів або
бланків.

PRINT BOTH SIDES (Двосторонній
друк)

Друк сторінки із відомостями щодо
застосування функції двостороннього
друку.

SUPPORTED PAPER
(Підтримуваний папір)

Друк сторінки із відомостями щодо
підтримуваних виробом типів і
розмірів паперу.

PRINT HELP GUIDE (Довідковий
посібник із друкування)

Друк сторінки із переліком посилань
для додаткової довідки в Інтернеті.

PRODUCT VIEWS (Компоненти
виробу)

Друк сторінки, де наведено пояснення
до складових частин пристрою.

Друк інформаційних сторінок

1.

Натисніть кнопку

Меню

.

2.

Натискаючи стрілку вниз , виділіть пункт меню INFORMATION (Інформація) та натисніть
кнопку

OK

.

3.

Натисніть стрілку вниз , щоб виділити потрібну інформацію, а тоді натисніть кнопку

OK

, щоб

виконати друк.

Друк сторінок підказки

1.

Натисніть кнопку

Меню

.

2.

Виділіть меню SHOW ME HOW (Підказка) і натисніть кнопку

OK

.

3.

Натисніть стрілку вниз , щоб виділити потрібну сторінку, а тоді натисніть кнопку

OK

, щоб

виконати друк.

UKWW

Друк інформаційних сторінок та сторінок підказки 113