HP LaserJet Enterprise P3015 Printer series - Оновлення вбудованого програмного забезпечення HP Jetdirect

background image

Оновлення вбудованого програмного забезпечення HP Jetdirect

Мережевий інтерфейс HP Jetdirect виробу містить вбудоване програмне забезпечення, яке можна
оновити окремо від вбудованого програмного забезпечення виробу. Ця процедура потребує
встановлення на комп'ютері програми HP Web Jetadmin версії 7.0 чи пізнішої версії. Див.

Використання програмного забезпечення HP Web Jetadmin на сторінці 121

. Для оновлення

вбудованого програмного забезпечення HP Jetdirect за допомогою програми HP Web Jetadmin
виконайте подані дії.

1.

Відкрийте програму HP Web Jetadmin.

2.

Відкрийте папку Device Management (Керування пристроєм) у розкривному списку
Navigation (Навігація) панелі. Перейдіть до папки Device Lists (Список пристроїв).

3.

Виберіть виріб, який потрібно оновити.

4.

У розкривному списку Device Tools (Засоби пристрою) виберіть параметр Jetdirect
Firmware Update (Оновлення вбудованого програмного забезпечення Jetdirect)
.

5.

Версія вбудованого програмного забезпечення Jetdirect Firmware Version (Версія
вбудованого програмного забезпечення Jetdirect)
включає номер моделі HP Jetdirect і
версію наявного вбудованого програмного забезпечення. Запам'ятайте ці дані.

6.

Зайдіть на сайт

http://www.hp.com/go/wja_firmware

.

7.

Прокрутіть список номерів моделей HP Jetdirect униз і знайдіть занотований номер моделі.

8.

Подивіться, чи наявна версію вбудованого програмного забезпечення для моделі не є
пізнішою, ніж записана версія. Якщо так, клацніть правою кнопкою миші посилання
вбудованого програмного забезпечення і виконайте вказівки на веб-сторінці для
завантаження нового файлу з програмним забезпеченням. Файл потрібно зберегти в
каталозі <диск>:\PROGRAM FILES\HP WEB JETADMIN\DOC\PLUGINS\HPWJA\FIRMWARE
\JETDIRECT на комп'ютері, де виконується програмне забезпечення HP Web Jetadmin.

UKWW

Оновлення вбудованого програмного забезпечення 147

background image

9.

У програмі HP Web Jetadmin поверніться до головного списку виробів і знову виберіть
цифрове відсилання.

10.

У розкривному списку Device Tools (Засоби пристрою) виберіть знову параметр Jetdirect
Firmware Update (Оновлення вбудованого програмного забезпечення Jetdirect)
.

11.

На сторінці HP Jetdirect нова версія вбудованого програмного забезпечення знаходиться у
полі Jetdirect Firmware Available on HP Web Jetadmin (Вбудоване програмне
забезпечення Jetdirect, доступне на HP Web Jetadmin.)
. Щоб оновити вбудоване
програмне забезпечення Jetdirect, натисніть кнопку Update Firmware Now (Оновити
вбудоване програмне забезпечення зараз)
.

ПРИМІТКА.

Щоб оновити вбудоване програмне забезпечення HP Jetdirect, можна також

скористатися FTP або вбудованим веб-сервером. Детальнішу інформацію можна знайти на веб-
сайті

http://www.hp.com/go/wja_firmware

.

148 Розділ 9 Керування і техобслуговування виробу

UKWW