HP LaserJet Enterprise P3015 Printer series - Меню System setup (Налаштування системи)

background image

Меню System setup (Налаштування системи)

Меню SYSTEM SETUP (Налаштування системи) використовується для змінювання параметрів
за замовчуванням, встановлених для пристрою, наприклад параметрів сплячого режиму,
спеціалізації виробу (мови) та видалення застрягань.

Щоб викликати меню: натисніть кнопку

Меню

та виберіть почергово пункти Configure Device

(Налаштування пристрою) та SYSTEM SETUP (Налаштування системи).

ПРИМІТКА.

Величини, позначені зірочкою (*), є стандартними заводськими значеннями. Для

деяких елементів меню стандартного значення немає.

26

Розділ 2 Панель керування

UKWW

background image

Елемент

Підпункт

Значення

Опис

DATE/TIME (Дата/час)

DATE (Дата)

- - - - /[MMM]/[DD] YEAR = (- - - - /
[MMM]/[ДД] рік =

[]/- - - /[DD] MONTH= ([]/- - - /[ДД]
місяць=

[YYYY]/[MMM]/- - DAY= ([РРРР]/
[MMM]/- - День=)

Використовується для вказання
поточної дати. Передбачений
діапазон років - від 2009 до 2037.

DATE FORMAT (Формат
дати)

YYYY/MMM/DD (РРРР/MMM/
ДД
*

MMM/DD/YYYY (МММ/ДД/РРРР)

DD/MMM/YYYY (ДД/МММ/РРРР)

Дозволяє вибрати порядок
відображення року, місяця та
дня в записі дати.

TIME (Час)

- - :[MM] [PM] HOUR = (- - :[MM]
[PM] година =)

[HH]: ([HH]:) - - [PM] MINUTE= (-
- [PM] хвилина=)

[HH]:[MM] - - AM/PM=

Вибір конфігурації для
відображення часу.

TIME FORMAT (Формат
часу)

12 HOUR (12 годин)*

24 HOUR (24 години)

Вибір формату 12 HOUR (12
годин)
або 24 HOUR (24
години)
.

JOB STORAGE LIMIT (Ліміт
збереження завдань)

Постійне значення

Діапазон: від 1 до 100

Значення за замовчуванням - 32.

Дозволяє зазначати, скільки
завдань швидкого копіювання
можна зберегти у пам'яті виробу.

JOB HELD TIMEOUT
(Тривалість утримування
завдань)

OFF (Вимк.)*

1 HOUR (1 година)

4 HOURS (4 години)

1 DAY (1 день)

1 WEEK (1 тиждень)

Дозволяє встановлювати
періоду часу, упродовж якого
утримувані завдання швидкого
копіювання зберігатимуться,
перш ніж їх буде видалено із
черги друку. Цей елемент меню
відображається, тільки якщо в
пристрої встановлено жорсткий
диск.

SHOW ADDRESS
(Відображення адреси)

AUTO (Авто)

OFF (Вимк.)*

Цей елемент визначає, чи буде
на екрані з повідомленням
Ready (Готово) відображатись
IP-адреса пристрою.

QUIET MODE (Тихий режим)

OFF (Вимк.)*

ON (Увімк.)

Зменшення шуму під час друку.
Коли увімкнено це
налаштування, пристрій друкує
повільніше.

TRAY BEHAVIOR
(Використання лотка)

За допомогою цього пункту
можна визначити правила
використання лотків та спосіб
реагування пристрою на
відповідні запити на панелі
керування.

UKWW

Меню Configure device (Налаштування пристрою)

27

background image

Елемент

Підпункт

Значення

Опис

USE REQUESTED TRAY
(Використовувати
потрібний лоток)

EXCLUSIVELY (Виключно)*

FIRST (Спочатку)

Встановлення налаштувань для
завдань, що передбачають
використання вхідного лотка.

EXCLUSIVELY
(Виключно)
: Якщо
користувач вказав
конкретний вхідний лоток,
пристрій не змінюватиме
джерело паперу, навіть
якщо у вказаному лотку
закінчиться папір.

FIRST (Спочатку): Якщо
закінчився папір у лотку,
який користувач визначив
як вхідний лоток для
виконання завдання,
пристрій може використати
папір з іншого лотка.

MANUALLY FEED PROMPT
(Запит щодо ручної
подачі)

ALWAYS (Завжди)*

UNLESS LOADED (Якщо не
завантажено)

Дозволяє встановити параметри
відображення повідомлення про
ручну подачу паперу, коли тип
або формат паперу, вказаний у
налаштуваннях завдання, не
збігається з типом чи розміром
паперу, визначеного для лотка 1.

ALWAYS (Завжди): Перед
друком завдання з
використанням ручної
подачі завжди
з’являтиметься запит.

UNLESS LOADED (Якщо
не завантажено)
:
Повідомлення
з’являтиметься, лише якщо
в багатофункціональному
лотку закінчився папір, або
якщо налаштування
формату та типу паперу для
завдання не збігаються з
налаштуваннями для
лотка .

PS DEFER MEDIA (Носій,
відкладання PS)

ENABLED (Увімкнено)*

DISABLED (Вимкнено)

Дозволяє визначати спосіб
роботи з папером, коли для
друку завдання
використовується драйвер
принтера, інтегрований у пакет
Adobe PS.

ENABLED (Увімкнено):
Застосовується модель
роботи з папером HP.

DISABLED (Вимкнено):
Застосовується модель
роботи з папером Adobe
PS.

28

Розділ 2 Панель керування

UKWW

background image

Елемент

Підпункт

Значення

Опис

SIZE/TYPE PROMPT
(Запит щодо розміру/
типу)

DISPLAY (Показувати)*

DO NOT DISPLAY (Не
показувати)

Цей параметр вмикає та вимикає
можливість появи повідомлення
про налаштування лотка
щоразу, коли закривається
лоток.

DISPLAY (Показувати):
Повідомлення про
налаштування лотка
з’являтиметься щоразу,
коли закриватиметься
лоток. Формат та розмір
паперу в лотку можна
вказати прямо в екрані
цього повідомлення.

DO NOT DISPLAY (Не
показувати)
: Не
відображається
повідомлення про
налаштування лотка.

USE ANOTHER TRAY
(Використовувати інший
лоток)

ENABLED (Увімкнено)*

DISABLED (Вимкнено)

Цей параметр дає змогу
ввімкнути або вимкнути появу
запиту панелі керування про
вибір іншого лотка, коли
вибраний лоток порожній.

ENABLED (Увімкнено):
Пристрій запропонує
користувачеві додати папір
до вибраного лотка або
вибрати інший лоток.

DISABLED (Вимкнено):
Пристрій запропонує
користувачеві додати папір
до попередньо вибраного
лотка.

UKWW

Меню Configure device (Налаштування пристрою)

29

background image

Елемент

Підпункт

Значення

Опис

DUPLEX BLANK PAGES
(Двосторонній друк для
порожніх сторінок)

AUTO (Авто)*

YES (Так)

Цей параметр визначає спосіб
виконання завдань із
двостороннім друком.

AUTO (Авто): Вмикає
функцію Smart Duplexing
(Розумний двосторонній
друк), яка дає принтеру
вказівку не друкувати другу
сторінку двостороннього
документа, якщо вона
порожня. Таким чином
збільшується швидкість
друку.

YES (Так): Вимикає
функцію Smart Duplexing
(Розумний двосторонній
друк), що спричиняє
примусове перегортання
аркуша для двостороннього
друку, навіть якщо
друкується лише перша
сторінка аркуша.

ПРИМІТКА.

Ця можливість

доступна лише для моделей
принтерів HP LaserJet P3011n
та HP LaserJet P3011dn.

IMAGE ROTATION
(Обертання зображення)

STANDARD (Стандартні)*

ALTERNATE (Змінний 1)

Виберіть налаштування
ALTERNATE (Змінний 1) у разі
виникнення труднощів із
вирівнюванням зображень на
попередньо роздрукованих
формах.

SLEEP DELAY (Затримка
переходу у сплячий режим)

1 MINUTE (1 хвилина)

15 MINUTES (15 хвилин)

30 MINUTES (30 хвилин)*

45 MINUTES (45 хвилин)

60 MINUTES (60 хвилин)

90 MINUTES (90 хвилин)

2 HOURS (2 години)

Знижує споживання
електроенергії, коли пристрій не
виконує жодної дії протягом
вказаного проміжку часу.

WAKE TIME (Час вмикання)

<ДЕНЬ ТИЖНЯ>

OFF (Вимк.)*

CUSTOM (Інше)

Дозволяє налаштувати
щоденний автоматичний вихід
пристрою зі сплячого режиму.

DISPLAY BRIGHTNESS
(Яскравість дисплея)

Діапазон - від 1 до 10.

Дозволяє вказати яскравість
дисплея панелі керування.
Налаштування за
замовчуванням - 5.

30

Розділ 2 Панель керування

UKWW

background image

Елемент

Підпункт

Значення

Опис

PERSONALITY
(Спеціалізація)

AUTO (Авто)*

PCL

PDF

PS

Дозволяє вибрати спеціалізацію
за замовчуванням.

CLEARABLE WARNINGS
(Попередження, що
підлягають усуненню)

JOB (Завдання)*

ON (Увімк.)

Вказує спосіб очищення
попереджувальних
повідомлень: через панель
керування або під час
надсилання нового завдання.

AUTO CONTINUE
(Автоматичне продовження)

OFF (Вимк.)

ON (Увімк.)*

Визначення поведінки виробу в
разі виникнення помилки
системи, після якої робота може
продовжуватися автоматично.

JAM RECOVERY
(Відновлення після
застрягання)

AUTO (Авто)*

OFF (Вимк.)

ON (Увімк.)

Дозволяє налаштувати
можливість повторної спроби
друку сторінок після застрягання
паперу.

AUTO (Авто): Якщо пристрій
матиме в розпорядженні
достатньо вільної пам’яті для
повношвидкісного
двостороннього друку, потрібні
сторінки буде надруковано
повторно.

RAM DISK (Віртуальний диск)

AUTO (Авто)*

OFF (Вимк.)

Визначає спосіб налаштування
функції віртуального диска. Ця
можливість доступна лише тоді,
коли в пристрої не встановлено
жорсткого диска, і доступно не
менше 8 Мб вільної пам’яті.

AUTO (Авто): Дозволяє виробу
визначати оптимальний розмір
віртуального диска, базуючись
на об'ємі доступної пам'яті.

OFF (Вимк.): Віртуальний диск
не використовується, проте
залишається доступним
мінімальний віртуальний диск.

LANGUAGE (Мова)

Буде відображено перелік
доступних мов.

Дозволяє встановити мову
пристрою. За замовчуванням
використовується мова
ENGLISH (Анлійська).