HP LaserJet Enterprise P3015 Printer series - Printing (Друк) меню

background image

Printing (Друк) меню

Ці параметри застосовуються лише до завдань без визначених властивостей. Більшість завдань
має визначені властивості, значення яких мають пріоритет над значеннями, вказаними за
допомогою цього меню.

Щоб викликати меню: Натисніть кнопку

Меню

та виберіть почергово пункти Configure Device

(Налаштування пристрою) та PRINTING (друк).

ПРИМІТКА.

Величини, позначені зірочкою (*), є стандартними заводськими значеннями. Для

деяких елементів меню стандартного значення немає.

Елемент меню

Значення

Опис

COPIES (Копії)

Діапазон: від 1 до 32000

Використовується для зазначення
кількості копій, що встановлюється за
замовчуванням під час друку завдань.
Число за замовчуванням - 1.

DEFAULT PAPER SIZE (Розмір паперу
за замовчуванням)

Буде відображено перелік
доступних розмірів.

Використовується для зазначення
розміру паперу за замовчуванням.

DEFAULT CUSTOM PAPER SIZE
(Спеціальний розмір паперу за
замовчуванням)

UNIT OF MEASURE
(Одиниця вимірювання)

X DIMENSION (Розмір X)

Y DIMENSION (Розмір Y)

Використовується для зазначення
розміру паперу за замовчуванням для
друку спеціальних завдань.

DUPLEX (Дуплекс)

OFF (Вимк.)*

ON (Увімк.)

Дозволяє ввімкнути або вимкнути
функцію двостороннього друку.

ПРИМІТКА.

Цей пункт меню доступний

лише для моделей d, dn та x .

DUPLEX BINDING (Переплетення для
двостороннього друку)

LONG EDGE (Довгий край)*

SHORT EDGE (Короткий край)

Використовується для зміни краю
зшивання для двостороннього друку.

ПРИМІТКА.

Цей пункт меню доступний

лише для моделей принтерів d, dn та x .

OVERRIDE A4/LETTER (Не зважати на
формат (A4/LETTER)

NO (Ні)

YES (Так)*

Налаштування параметра, який
дозволяє пристрою продовжувати друк
завдань, розрахованих на формат
паперу A4, на аркушах формату Letter,
якщо в лотку немає паперу формату A4.

UKWW

Меню Configure device (Налаштування пристрою)

21

background image

Елемент меню

Значення

Опис

MANUAL FEED (Ручна подача)

OFF (Вимк.)*

ON (Увімк.)

Встановлює налаштування MANUAL
FEED (Ручна подача)
як значення за
замовчуванням для виконання завдань,
для яких не вибрано лоток.

EDGE TO EDGE OVERRIDE
(Накладання країв)

NO (Ні)*

YES (Так)

Використовується для зміни області
друку на аркушах формату Letter та A4
до розміру 2 мм від лівого та правого
країв для одностороннього друку.
Стандартна область друку розміщується
4 мм від лівого та правого країв.

COURIER FONT (Шрифт Courier)

REGULAR (Звичайний)*

DARK (Темний)

Дозволяє вибрати версію шрифту
Courier.

Значення DARK (Темний) відповідає
вбудованому шрифту Courier, який
використовується в серії принтерів HP
LaserJet III та старіших моделях.

WIDE A4 (Широкий A4)

NO (Ні)*

YES (Так)

Дозволяє змінювати область друку на
аркуші формату A4.

NO (Ні): Області друку відповідатиме
рядок, який вміщатиме 78 знаків розміру
10.

YES (Так): Області друку відповідатиме
рядок, який вміщатиме 80 знаків розміру
10.

PRINT PS ERRORS (Друк помилок у
PS)

OFF (Вимк.)*

ON (Увімк.)

Друк сторінок із даними про помилки PS.

PRINT PDF ERRORS (Друк помилок у
PDF)

OFF (Вимк.)*

ON (Увімк.)

Друк сторінок із даними про помилки
PDF.