HP LaserJet Enterprise P3015 Printer series - Меню Diagnostics (Діагностика)

background image

Меню Diagnostics (Діагностика)

Меню DIAGNOSTICS (Діагностика) дозволяє виконувати тестування, які допоможуть виявити та
усунути можливі проблеми, пов’язані з функціонуванням пристрою.

Щоб викликати меню: натисніть кнопку

Меню

та виберіть пункт DIAGNOSTICS

(Діагностика).

ПРИМІТКА.

Величини, позначені зірочкою (*), є стандартними заводськими значеннями. Для

деяких елементів меню стандартного значення немає.

Елемент

Підпункт

Значення

Опис

PRINT EVENT LOG (Друк
журналу подій)

Друк звіту, що вміщує 50 останніх
записів журналу подій,
починаючи з найпізнішого.

SHOW EVENT LOG
(Відображення журналу
реєстрації подій)

Висвітлення 50 останніх записів
на екрані, починаючи з
найпізнішого.

PAPER PATH SENSORS
(Датчики тракту
подавання паперу)

Виконання тестування всіх
датчиків пристрою з метою
визначення їх робочого стану,
після чого на екран виводиться
звіт про стан кожного датчика.

PAPER PATH TEST
(Перевірка тракту
подавання паперу)

Тестування функцій роботи з
папером, зокрема налаштування
лотків.

PRINT TEST PAGE (Друк
пробної сторінки)

Створення сторінки для
тестування функцій роботи з
папером. Для перевірки
конкретного тракту проходження
паперу в налаштуваннях
тестування необхідно вказати
цей тракт.

SOURCE (Джерело)

ALL TRAYS (Усі лотки)

TRAY 1 (Лоток 1)

TRAY 2 (Лоток 2)*

TRAY 3 (Лоток 3)

TRAY 4 (ЛОТОК 4)

Дає змогу вибрати конкретний
лоток для друку пробної сторінки
або дозволити друк з усіх лотків.

DUPLEX (Дуплекс)

OFF (Вимк.)

ON (Увімк.)

Дозволяє включити або не
включати пристрій
двостороннього друку до об’єктів
тестування.

ПРИМІТКА.

Ця можливість

доступна лише для моделей
принтерів HP LaserJet P3011n
та HP LaserJet P3011dn.

42

Розділ 2 Панель керування

UKWW

background image

Елемент

Підпункт

Значення

Опис

COPIES (Копії)

1*

10

50

100

500

Вказує кількість сторінок, які
потрібно опрацювати під час
тесту, отримавши їх з указаного
джерела.

MANUAL SENSOR TEST
(Перевірка датчика
вручну)

Виконання тестування з метою
перевірки коректності роботи
датчиків тракту проходження
паперу.

MANUAL SENSOR
TEST 2 (Перевірка
датчика вручну 2)

Виконання додаткових тестів з
метою перевірки коректності
роботи датчиків тракту
проходження паперу.

COMPONENT TEST
(Перевірка
компонентів)

Відображення списку доступних
компонентів.

Дозволяє виконувати окремі
тести для різних комплектуючих
з метою встановлення причини
шумів, нещільностей та інших
можливих проблем, пов'язаних з
роботою обладнання.

PRINT/STOP TEST
(Перевірка друку/
зупинки)

Діапазон - від 0 до 60 000
мілісекунд. Значення за
замовчуванням - 0.

Дозволяє зупиняти друк в
процесі виконання завдання,
щоб дати змогу простежити, з
якого місця погіршується якість
друку, і таким чином більш точно
визначити проблему, пов’язану з
якістю друку. Внаслідок цієї
операції на екрані з’являється
повідомлення про застрягання,
для очищення якого може бути
потрібне втручання користувача.
Цей тест повинен виконувати
представник центру
обслуговування.

PRINT FUSER TEST
PAGE (Надрукувати
сторінку перевірки
термофіксатора)

Друк сторінки для визначення
поточного стану
термофіксатора.

SIGNATURE CHECK
(Перевірка підпису)

CANCEL IF BAD (Скасувати,
якщо недійсний)
*

PROMPT IF BAD (Повідомляти,
якщо недійсний)

Визначення реагування
пристрою під час оновлення
вбудованого програмного
забезпечення на випадок, якщо
код оновлення не збігається із
підписом виробу.

UKWW

Меню Diagnostics (Діагностика)

43