HP LaserJet Enterprise P3015 Printer series - Завантаження лотка 2 або додаткового лотка на 500 аркушів

background image

Завантаження лотка 2 або додаткового лотка на 500 аркушів

ПОПЕРЕДЖЕННЯ.

Для уникнення застрягань не завантажуйте лотки під час того, як виріб

виконує друк.

ПОПЕРЕДЖЕННЯ.

Не розкривайте папір віялом. Розкривання паперу віялом може спричинити

неправильне подавання.

UKWW

Завантаження лотків

85

background image

ПОРАДА.

Щоб переглянути анімований ролик, зайдіть на веб-сторінку:

www.hp.com/go/ljp3010-

load-tray2

.

1.

Витягніть лоток і злегка підніміть, щоб повністю вийняти його з виробу.

1

2.

Стисніть механізм розмикання, розміщений на лівій напрямній, і встановіть бокові напрямні
відповідно до належного розміру паперу.

86

Розділ 6 Папір та носії друку

UKWW

background image

3.

Стисніть механізм розмикання, розміщений на лівій напрямній, і встановіть його відповідно
до належного розміру паперу.

UKWW

Завантаження лотків

87

background image

4.

Завантажте папір у лоток. Переконайтеся, що стос вирівняний з усіх чотирьох кутів, і що верх
стосу знаходиться нижче індикаторів максимальної висоти.

ПРИМІТКА.

Про завантаження паперу, що вимагає спеціальної орієнтації див. розділ

Орієнтація паперу під час завантаження лотків на сторінці 83

.

У випадку завантаження паперу розміром A6 папір слід складати до позначки висоти від дна.

5.

Повністю вставте лоток у пристрій.

2

1

2

2

88

Розділ 6 Папір та носії друку

UKWW