HP LaserJet Enterprise P3015 Printer series - Вибір правильного драйвера принтера для Windows

background image

Вибір правильного драйвера принтера для Windows

Драйвери принтера надають доступ до його функцій і дозволяють комп’ютеру обмінюватися
даними з пристроєм (мовою принтера). Перегляньте примітки щодо встановлення і файли readme
на компакт-диску виробу для отримання відомостей про додаткове програмне забезпечення та
мови друку.

Опис драйвера HP PCL 6

Поданий на компакт-диску або на веб-сайті

www.hp.com/go/ljp3010series_software

Використовується за замовчуванням

Рекомендовано для друку в усіх версіях Windows

Забезпечує найкращу загальну швидкість, якість друку та підтримку функцій принтера для
більшості користувачів

Розроблено для сумісності з графічним стандартом Windows (GDI) для забезпечення
найкращої швидкості в системах Windows

Може не бути повністю сумісним зі сторонніми або спеціальними програмними продуктами,
що побудовані на PCL 5

Опис драйвера HP UPD PS

Поданий на компакт-диску або на веб-сайті

www.hp.com/go/ljp3010series_software

Рекомендовано для друку з використанням програмних продуктів Adobe

®

або інших програм

із великим обсягом графічних даних.

Забезпечує підтримку для виконання друку з потребами емуляції PostScript або для
підтримки шрифтів PostScript у Flash.

Опис драйвера HP UPD PCL 5

Встановлення за допомогою майстра Add Printer (Додавання принтера)

Рекомендовано для виконання друку для загальних офісних потреб у середовищах Windows

Сумісний із попередніми версіями PCL і попередніми виробами HP LaserJet

Оптимальний для виконання друку із використанням сторонніх або розроблених на
замовлення програм

Оптимальний у разі користування змішаними операційними середовищами, котрі вимагають
налаштування виробу на процесор PCL 5 (UNIX, Linux, mainframe)

Розроблений для використання у корпоративних середовищах Windows для забезпечення
використання одного драйвера для кількох моделей принтерів

Доцільний для використання у разі виконання друку з портативного комп'ютера Windows на
кількох моделях принтерів.

UKWW

Вибір правильного драйвера принтера для Windows

49