HP LaserJet Enterprise P3015 Printer series - Bảng điều khiển

background image

Bảng điều khiển

Sơ đồ panen điều khiển

Sử dụng các menu trên panen điều khiển

Menu Cách thức Thực hiện

Menu truy lục lệnh in

Menu thông tin

Menu quản lý giấy

Menu quản lý nguồn cung cấp

Menu cấu hình thiết bị

Menu chẩn đoán

Menu dịch vụ

VIWW

11