HP LaserJet Enterprise P3015 Printer series - Sản phẩm tiếp nhiều trang cùng lúc

background image

Sản phẩm tiếp nhiều trang cùng lúc

Sản phẩm tiếp nhiều trang cùng lúc

Nguyên nhân

Giải pháp

Đã nạp quá nhiều giấy vào khay tiếp giấy. Mở khay này ra và
kiểm tra xem xếp giấy có ở dưới dấu chiều cao xếp giấy tối đa
không.

Lấy giấy thừa ra khỏi khay tiếp giấy.

Giấy in dính với nhau.

Lấy giấy ra, bẻ cong, xoay 180 độ hoặc lật ngược, và sau đó
nạp lại giấy vào khay.

GHI CHÚ:

Không xòe giấy ra. Việc xòe giấy ra có thể tạo ra

tĩnh điện và làm cho giấy dính với nhau.

Giấy không đáp ứng thông số kỹ thuật cho sản phẩm này.

Chỉ sử dụng giấy đáp ứng thông số kỹ thuật của HP cho sản
phẩm này.

Các khay chưa được điều chỉnh đúng.

Đảm bảo rằng các thanh dẫn giấy khớp với khổ giấy được sử
dụng.