HP LaserJet Enterprise P3015 Printer series - Xử lý vấn đề về hoạt động

background image

Xử lý vấn đề về hoạt động

Sự cố

Nguyên nhân

Giải pháp

In ra được các trang nhưng chúng lại
hoàn toàn bị để trống.

Tài liệu có thể có các trang trắng.

Kiểm tra tài liệu được in xem có nội dung
trên tất cả các trang không.

Máy in có thể bị lỗi.

Để kiểm tra máy in, hãy in một trang Cấu
hình.

Các trang được in rất chậm.

Các loại giấy nặng hơn có thể làm chậm
lệnh in.

Hãy in trên một loại giấy khác.

Các trang phức tạp có thể in chậm.

Quá trình sấy nóng thích hợp có thể yêu
cầu tốc độ in chậm hơn để đảm bảo chất
lượng in tốt nhất.

Các trang không được in.

Sản phẩm có thể không lấy giấy theo
đúng cách.

Đảm bảo giấy được nạp vào khay theo
đúng cách.

Giấy đang kẹt trong sản phẩm.

Xử lý kẹt giấy. Xem

Kẹt giấy

thuộc trang 160

.

Cáp USB có thể bị hư hoặc kết nối không
đúng.

Ngắt cáp USB ở cả hai đầu và cắm
lại.

Thử in một nhiệm vụ đã in được
trước đó.

Thử sử dụng một cáp USB khác.

Các thiết bị khác đang chạy trên máy tính
của bạn.

Sản phẩm này không thể chia sẻ cổng
USB. Nếu bạn có một ổ cứng ngoài hoặc
hộp chuyển mạng sử dụng chung một
cổng với sản phẩm này, thiết bị kia có thể
gây ảnh hưởng. Để nối và sử dụng sản
phẩm này, bạn phải ngắt thiết bị kia hoặc
sử dụng hai cổng USB trên máy tính.

VIWW

Xử lý vấn đề về hoạt động 187