HP LaserJet Enterprise P3015 Printer series - Xử lý vấn đề về mạng

background image

Xử lý vấn đề về mạng

Kiểm tra các mục sau để xác nhận rằng sản phẩm đang trao đổi tín hiệu với mạng. Trước khi bắt đầu,
hãy in một trang cấu hình. Xem

In trang thông tin và cách thức thực hiện thuộc trang 106

.

Sự cố

Giải pháp

Kết nối vật lý kém

Hãy kiểm tra xem sản phẩm có được cắm vào đúng cổng mạng bằng cách sử dụng
cáp có độ dài phù hợp không.

Hãy kiểm tra xem các kết nối cáp có chắc không.

Kiểm tra kết nối cổng mạng trên mặt sau của sản phẩm, và chắc chắn rằng đèn hoạt
động màu hổ phách và đèn báo tình trạng liên kết màu xanh lá cây vẫn sáng.

Nếu vẫn có vấn đề, hãy thử dùng dây cáp hoặc cổng khác trên bộ hub.

Máy tính không thể giao tiép với sản
phẩm.

Sử dụng dấu nhắc lệnh để kiểm tra khả năng liên lạc của sản phẩm bằng giao thức
PING từ máy tính của bạn. Ví dụ:

ping 192.168.45.39

Hãy kiểm tra xem ping có hiển thị thời gian khứ hồi, thông tin này cho phép biết nó
đang hoạt động tốt.

Nếu lệnh ping không thể hồi đáp, kiểm tra rằng các hub mạng đã được bật, sau đó
kiểm tra rằng các cài đặt mạng, sản phẩm và máy tính, tất cả đều đã được lập cấu
hình cho cùng một mạng.

Cài đặt in hai mặt và liên kết không chính
xác

Hewlett-Packard khuyên bạn để cài đặt này ở chế độ tự động (cài đặt mặc định).
Xem

Cài đặt in hai mặt và tốc độ liên kết thuộc trang 69

.

Địa chỉ IP được đặt trên máy tính cho sản
phẩm là không chính xác

Hãy sử dụng đúng địa chỉ IP.

Nếu đúng địa chỉ IP, hãy xóa sản phẩm và sau đó thêm lại.

Các chương trình phần mềm mới đã gây
ra vấn đề.

Hãy kiểm tra và đảm bảo rằng mọi chương trình phần mềm mới được cài đặt theo
đúng cách và chúng sử dụng đúng trình điều khiển máy in.

Máy in của bạn hoặc trạm làm việc được
cài đặt sai.

Hãy kiểm tra các trình điều khiển mạng, trình điều khiển máy in, và chuyển hướng
mạng.

Kiểm tra xem hệ điều hành có được cấu hình đúng không.

Giao thức bị vô hiệu, hoặc các cài đặt
mạng khác bị sai.

In trang cấu hình để kiểm tra tình trạng của giao thức. Bật nó nếu cần.

Sử dụng panen điều khiển để cấu hình cài đặt mạng, nếu cần.

188 Chương 10 Giải quyết sự cố

VIWW