HP LaserJet Enterprise P3015 Printer series - Giấy và vật liệu in

background image

Giấy và vật liệu in

Hiểu cách sử dụng giấy và phương tiện in

Các cỡ giấy và vật liệu in được hỗ trợ

Tùy chỉnh cỡ giấy

Các kích thước giấy và vật liệu in được hỗ trợ

Dung tích ngăn và khay giấy

Các nguyên tắc đối với giấy hay các vật liệu in đặc biệt

Nạp khay

Cấu hình các khay

Sử dụng các tùy chọn giấy ra

VIWW

71