HP LaserJet Enterprise P3015 Printer series - Lập cấu hình khay bằng cách sử dụng menu Paper Handling (Xử Lý Giấy)

background image

Lập cấu hình khay bằng cách sử dụng menu Paper Handling (Xử Lý Giấy)

1.

Bấm nút

Menu

.

2.

Bấm mũi tên xuống để chọn menu QUẢN LÝ GIẤY, và sau đó bấm nút

OK

.

3.

Bấm mũi tên xuống để chọn cài đặt loại giấy hoặc kích thước giấy cho khay bạn muốn, sau đó
bấm

OK

.

4.

Bấm mũi tên lên hoặc mũi tên xuống để chọn kích thước hoặc loại. Nếu bạn chọn một kích
thước tùy chỉnh, chọn đơn vị đo, và sau đó đặt kích thước X và kích thước Y.

5.

Bấm nút

OK

để lưu lựa chọn

6.

Bấm nút

Menu

để thoát khỏi menu.