HP LaserJet Enterprise P3015 Printer series - Các kích thước giấy và vật liệu in được hỗ trợ

background image

Các kích thước giấy và vật liệu in được hỗ trợ

Xin đến

www.hp.com/support/ljp3010series

để có danh sách đầy đủ về giấy mang nhãn hiệu HP cụ thể

mà sản phẩm này hỗ trợ.

Loại giấy (panen điều khiển)

Loại giấy (trình điều khiển máy in)

Khay 1

Khay 2 và các
khay giấy tùy
chọn 500 tờ

In hai mặt tự
động

THƯỜNG

Plain (Thường)

NHẸ 60–74 g/m2

Light 60-74g (Nhẹ 60-75 g)

BOND (THÔ)

Liên kết

RECYCLED (TÁI CHẾ)

Tái chế

TRUNG BÌNH (96–110 g/m2)

Trung bình

NẶNG (111–130 g/m2)

Nặng

SIÊU NẶNG (131–175 g/m2)

Siêu nặng

TẬP THẺ

Tập thẻ

PHIM TRONG SUỐT MONO

Giấy in La-de Trong, Đơn sắc

NHÃN

Nhãn

TIÊU ĐỀ THƯ

Tiêu đề thư

PHONG BÌ

Phong bì

IN SẴN

In sẵn

DẬP LỖ TRƯỚC

Dập lỗ trước

MÀU

Màu

RÁP

Ráp

76

Chương 6 Giấy và vật liệu in

VIWW