HP LaserJet Enterprise P3015 Printer series - Hiểu cách sử dụng giấy và phương tiện in

background image

Hiểu cách sử dụng giấy và phương tiện in

Sản phẩm này hỗ trợ nhiều loại giấy và vật liệu in theo các hướng dẫn tại sách hướng dẫn sử dụng
này. Giấy hoặc phương tiện in không đắp ứng các hướng dẫn này có thể tạo ra chất lượng in tồi, hay
bị kẹt giấy, và sớm làm mòn sản phẩm.

Để có được kết quả tốt nhất, chỉ sử dụng giấy và phương tiện in có nhãn hiệu HP được thiết kế cho
các máy in laser hoặc đa dụng. Không sử dụng phương tiện in dành cho các máy in inkjet. Công ty
Hewlett-Packard khuyên bạn không nên sử dụng phương tiện của các thương hiệu khác vì HP không
thể kiểm soát chất lượng của chúng.

Vẫn có khả năng là giấy đáp ứng tất cả nguyên tắc hướng dẫn sử dụng mà vẫn không thể cho kết quả
đáng hài lòng. Đây có thể là hậu quả của việc xử lý không thích đáng, nhiệt độ và/hay độ ẩm không thể
chấp nhận, hay các thay đổi mà Hewlett-Packard không kiểm soát được.

THẬN TRỌNG:

Sử dụng giấy hay phương tiện in không đáp ứng đặc điểm kỹ thuật của Hewlett-

Packard có thể gây ra các vấn đề về sản phẩm, cần sửa chữa. Việc sửa chữa này không nằm trong
thỏa thuận bảo hành hay dịch vụ của Hewlett-Packard.

72

Chương 6 Giấy và vật liệu in

VIWW