HP LaserJet Enterprise P3015 Printer series - In ra ngăn giấy ra trên (chuẩn)

background image

In ra ngăn giấy ra trên (chuẩn)

Ngăn giấy ra trên thu giấy với mặt giấy hướng xuống dưới, theo đúng thứ tự. Nên dùng ngăn giấy ra
trên đối với hầu hết các tác vụ in, bao gồm cả in trên giấy trong. Để sử dụng ngăn giấy ra trên, hãy chắc
chắn là bạn đã đóng ngăn giấy ra sau. Để tránh kẹt giấy, không được mở hoặc đóng ngăn giấy ra sau
trong khi sản phẩm đang in.

1