HP LaserJet Enterprise P3015 Printer series - Không cho phép các giao thức mạng (tùy chọn)

background image

Không cho phép các giao thức mạng (tùy chọn)

Theo mặc định, máy cho phép tất cả các giao thức mạng mà máy hỗ trợ. Vô hiệu hóa IPX/SPX,
AppleTalk hoặc DLC/LLC:

Giảm lưu lượng dữ liệu do sản phẩm tạo ra

Ngăn không cho những người sử dụng không được phép thực hiện lệnh in từ sản phẩm

Chỉ cung cấp thông tin phù hợp trên trang cấu hình

Cho phép bảng điều khiển của sản phẩm hiển thị các cảnh báo và thông báo lỗi đặc trưng của
giao thức