HP LaserJet Enterprise P3015 Printer series - Máy chủ Web nhúng

background image

Máy chủ Web nhúng

Sản phẩm này được trang bị một máy chủ Web nhúng cung cấp truy cập vào thông tin về sản phẩm và
các hoạt động mạng. Thông tin này xuất hiện trên một trình duyệt Web, như là Microsoft Internet
Explorer, Netscape Navigator, Apple Safari, hoặc Firefox.

Máy chủ Web nhúng được cài trên sản phẩm. Nó không được tải trên máy chủ mạng.

Máy chủ Web nhúng cung cấp một giao diện đến sản phẩm để bất cứ ai có một máy tính được kết nối
vào mạng và có một trình duyệt Web chuẩn đều có thể sử dụng. Không cần cài đặt hay cấu hình phần
mềm đặc biệt, nhưng bạn phải có một trình duyệt Web được hỗ trợ trên máy tính. Để có truy cập vào
máy chủ Web nhúng, nhập địa chỉ IP của sản phẩm trong dòng địa chỉ của trình duyệt. (Để tìm địa chỉ
IP này, hãy in trang cấu hình. Để biết thêm thông tin về cách in trang cấu hình, xem

In trang thông tin

và cách thức thực hiện thuộc trang 106

.)

Để có giải thích đầy đủ về những tính năng và chức năng của máy chủ Web nhúng, xem

Sử dụng máy

chủ Web nhúng thuộc trang 111

.