HP LaserJet Enterprise P3015 Printer series - Các chế độ cài đặt UPD

background image

Các chế độ cài đặt UPD

Chế độ truyền thống

Sử dụng chế độ này nếu bạn đang cài đặt trình điều khiển trong một máy tính
từ đĩa CD.

Khi được cài đặt từ đĩa CD đi kèm với sản phẩm, UPD hoạt động như các máy
in thông thường. Nó hoạt động với một sản phẩm cụ thể.

Nếu sử dụng chế độ này, bạn phải cài riêng một UPD cho mỗi máy tính và mỗi
sản phẩm.

Chế độ động

Để sử dụng chế độ này, hãy tải UPD xuống từ Internet. Xem trang

www.hp.com/go/upd

.

Chế độ động cho phép bạn sử dụng một cài đặt trình điều khiển duy nhất, để
bạn có thể khám phá và in bằng các sản phẩm HP từ bất kỳ vị trí nào.

Sử dụng chế độ này nếu bạn đang cài đặt UPD cho một nhóm làm việc.

44

Chương 3 Phần mềm dành cho Windows

VIWW