HP LaserJet Enterprise P3015 Printer series - Cài đặt bộ nhớ sản phẩm

background image

Cài đặt bộ nhớ sản phẩm

Sản phẩm này có một khe DIMM.

THẬN TRỌNG:

Tĩnh điện có thể làm hỏng các bộ phận điện tử. Khi lắp các thanh DIMM, hãy đeo

vòng chống tĩnh điện hoặc thường xuyên chạm vào bề mặt của bao chống tĩnh điện của DIMM, và sau
đó chạm vào phần kim loại không cách điện trên sản phẩm.

1.

Nếu bạn không làm như vậy, hãy in trang cấu hình để biết dung lượng bộ nhớ được cài đặt trong
sản phẩm. Xem

In trang thông tin và cách thức thực hiện thuộc trang 106

.

124 Chương 9 Quản lý và bảo trì sản phẩm

VIWW

background image

2.

Tắt sản phẩm và tháo dây nguồn.

2

1

3.

Ngừng kết nối tất cả các cáp ghép nối.

4.

Tháo tấm bên phải ra bằng cách trượt theo hướng ra phía sau của sản phẩm để mở chốt nó.

2

1

VIWW

Lắp bộ nhớ, các thiết bị USB trong và các bảng mạch I/O 125

background image

5.

Lấy DIMM ra khỏi bao chống tĩnh điện.

THẬN TRỌNG:

Để giảm khả năng tổn thương do tĩnh điện gây ra, hãy luôn mang vòng phóng

tĩnh điện (ESD) hoặc chạm vào bề mặt của bao chống tĩnh điện trước khi cầm DIMM.

6.

Giữ DIMM bằng các mép, canh thẳng hàng khía DIMM với thanh trong rãnh DIMM ở một góc và
ấn mạnh thanh DIMM xuống rãnh cho tới khi khớp vào vị trí. Khi được lắp đặt đúng, các điểm tiếp
xúc kim loại sẽ không thể nhìn thấy.

XO

XO

XO

XO

XO

XO

XO

XO

XO

XO

XO

XO

XO

XO

XOXO

XO

XO

XO

XO

XO

XO

XO

XO

XO

XO

XO

XO

XO

XO

XO

XO

XO

XO

XO

XO

XO

XO

XO

XO

XO

XO

XO

XO

XO

XO

XO

XO

XO

XO

XO

XO

XO

XO

XO

XO

XO

X

IO

X

IO

X

IX

O

O

X

IX

O

X

IO

X

IO

X

IO

X

IO

X

IX

O

O

X

IX

O

X

IO

X

IO

X

IO

X

IO

X

IX

O

O

X

IX

O

X

IO

X

IO

X

IO

X

IO

X

IX

O

O

X

IX

O

X

IO

X

IO

126 Chương 9 Quản lý và bảo trì sản phẩm

VIWW

background image

7.

Bấm DIMM xuống cho đến khi cả hai chốt ăn khớp vào DIMM.

XOX

OX

OX

OX

OXO

XOX

OX

OX

OX

OX

O

XO

XO

XO

XO

XO

XO

XO

XO

XO

XO

XO

XO

XO

XO

XO

XO

XO

XO

XO

XO

XO

XO

XO

XO

XO

XO

XO

XO

XO

XO

XO

XO

XOXO

XO

XO

XO

XO

XO

XO

XO

XO

XO

XO

XO

XI

O

XI

O

XIXO

O

XIXO

XI

O

XIO

XI

O

XI

O

XIX

O

O

XIXO

XI

O

XIO

XI

O

XI

O

XIXO

O

XIXO

XI

O

XIO

X

IO

XI

O

XIXO

O

XIX

O

X

IO

XIO

GHI CHÚ:

Nếu bạn gặp khó khăn khi gắn DIMM vào, hãy bảo đảm rằng chốt ở dưới đáy của

DIMM thẳng hàng với thanh trong rãnh. Nếu vẫn không thể gắn DIMM vào, hãy bảo đảm bạn sử
dụng đúng loại DIMM.

8.

Lắp lại tấm bên phải. Dóng thẳng các đầu trên tấm với các khe trong sản phẩm, và đẩy tấm theo
hướng về phía trước của sản phẩm cho đến khi được khóa đúng vào vị trí.

2

1

VIWW

Lắp bộ nhớ, các thiết bị USB trong và các bảng mạch I/O 127

background image

9.

Cắm lại các cáp ghép nối và dây nguồn.

10.

Bật sản phẩm.