HP LaserJet Enterprise P3015 Printer series - Lau dọn sản phẩm

background image

Lau dọn sản phẩm

Trong quá trình in, giấy in, bột mực, và các hạt bụi có thể tích tụ bên trong sản phẩm. Theo thời gian,
phần tích tụ này có thể gây nên vấn đề về chất lượng, ví dụ như bị nhòe hoặc có các lốm đốm bột mực
(xem

Xử lý vấn đề về chất lượng in thuộc trang 180

).