HP LaserJet Enterprise P3015 Printer series - Nâng cấp chương trình cơ sở

background image

Nâng cấp chương trình cơ sở

Sản phẩm này có khả năng cập nhật chương trình cơ sở từ xa (RFU). Hãy sử dụng thông tin này để
nâng cấp chương trình cơ sở của sản phẩm.