HP LaserJet Enterprise P3015 Printer series - Sử dụng FTP để tải lên chương trình cơ sở thông qua trình duyệt

background image

Sử dụng FTP để tải lên chương trình cơ sở thông qua trình duyệt

1.

Hãy kiểm tra chắc chắn rằng trình duyệt Internet bạn đang sử dụng đã được lập cấu hình để xem
các thư mục từ các trang FTP. Những hướng dẫn này là dành cho trình duyệt Microsoft Internet
Explorer.

a.

Mở trình duyệt và bấm Tools (Công cụ), sau đó bấm Internet Options (Tùy chọn Internet).

b.

Bấm vào tab Advanced (Nâng cao).

c.

Chọn hộp có nhãn là Enable folder view for FTP sites (Cho phép kiểu hiển thị thư mục đối
với các trang FTP).

d.

Bấm OK.

2.

In trang cấu hình và lưu lại địa chỉ TCP/IP.

3.

Mở một cửa sổ trình duyệt.

4.

Trong dòng địa chỉ của trình duyệt, gõ ftp://<ADDRESS>, trong đó <ADDRESS> là địa chỉ của
sản phẩm. Ví dụ: nếu địa chỉ TCP/IP là 192.168.0.90, hãy gõ ftp://192.168.0.90.

5.

Định vị tập tin .RFU đã được tải xuống của sản phẩm.

6.

Kéo và thả tệp .RFU vào biểu tượng PORT (CỔNG) trong cửa sổ trình duyệt.

GHI CHÚ:

Sản phẩm tắt đi, sau đó tự động bật lên để kích hoạt cập nhật. Khi quá trình cập nhật đã

xong, một thông báo Sẵn sàng hiển thị trên bảng điều khiển của sản phẩm.