HP LaserJet Enterprise P3015 Printer series - Đường dây nóng và trang web về gian lận của HP

background image

Đường dây nóng và trang web về gian lận của HP

Hãy gọi cho đường dây nóng về gian lận của HP (1-877-219-3183, số gọi miễn phí ở Bắc Mỹ) hoặc
truy cập vào trang web

www.hp.com/go/anticounterfeit

khi bạn lắp hộp mực HP và panen điều khiển

hiển thị thông báo nói rằng hộp mực này không phải của HP. HP sẽ giúp xác định xem hộp mực này
có phải là chính hãng không và thực hiện các bước để khắc phục vấn đề.

Hộp mực của bạn có thể không phải là hộp mực chính hãng của HP nếu bạn thấy những hiện tượng
sau:

Bạn gặp phải nhiều vấn đề với hộp mực này.

Hộp mực này trông không giống như chúng thường thấy (ví dụ, không có vấu kéo màu da cam,
hoặc bao gói khác với bao gói của HP).