HP LaserJet Enterprise P3015 Printer series - Sử dụng máy chủ Web nhúng

background image

Sử dụng máy chủ Web nhúng

Sử dụng máy chủ Web nhúng để xem tình trạng của sản phẩm và mạng và để quản lý các chức năng
in từ máy tính của bạn thay vì từ panen điều khiển của sản phẩm.

GHI CHÚ:

Khi sản phẩm được kết nối trực tiếp với máy tính, sử dụng phần mềm HP Easy Printer

Care (Chăm sóc Máy in Dễ dàng HP) để xem tình trạng của sản phẩm.

Xem thông tin tình trạng bảng điều khiển của sản phẩm.

Xác định tuổi thọ còn lại của tất cả các nguồn cung cấp và đặt mua những nguồn cung cấp mới

Xem và thay đổi các cấu hình khay.

Xem và thay đổi cấu hình menu của bảng điều khiển sản phẩm

Xem và in các trang nội bộ

Nhận thông báo về các sự kiện của nguồn cung cấp và sản phẩm

Xem và thay đổi cấu hình mạng

Xem nội dung hỗ trợ cụ thể về tình trạng hiện thời của sản phẩm

Để sử dụng máy chủ Web nhúng, bạn phải có Microsoft Internet Explorer 5.01 hoặc phiên bản mới hơn,
hoặc Netscape 6.2 hoặc phiên bản mới hơn cho máy Windows, Mac OS, hoặc Linux (chỉ dành cho
Netscape). Bạn cần phải có Netscape Navigator 4.7 đối với HP-UX 10 và HP-UX 11. Máy chủ Web
nhúng hoạt động khi sản phẩm được kết nối với mạng dựa trên IP. Máy chủ Web nhúng không hỗ trợ
các kết nối sản phẩm dựa trên IPX. Bạn không cần phải truy cập Internet để mở và sử dụng máy chủ
Web nhúng.

Khi sản phẩm được kết nối với mạng, máy chủ Web nhúng sẽ tự động hiển thị.