HP LaserJet Enterprise P3015 Printer series - Mở máy chủ Web nhúng bằng cách sử dụng một kết nối mạng.

background image

Mở máy chủ Web nhúng bằng cách sử dụng một kết nối mạng.

Trong trình duyệt Web được hỗ trợ trên máy tính của bạn, nhập địa chỉ IP của sản phẩm hoặc tên
máy chủ trong trường địa chỉ/URL. Để tìm địa chỉ IP hoặc tên máy chủ, hãy in trang cấu hình. Xem

In trang thông tin và cách thức thực hiện thuộc trang 106

.

VIWW

Sử dụng máy chủ Web nhúng 111