HP LaserJet Enterprise P3015 Printer series - Ổ cứng Hiệu suất Cao được Mã hóa của HP

background image

Ổ cứng Hiệu suất Cao được Mã hóa của HP

Sản phẩm này hỗ trợ một ổ cứng được mã hóa tùy chọn mà bạn có thể lắp vào khe phụ kiện EIO. Ổ
cứng này cung cấp tính năng mã hóa bằng phần cứng để bạn có thể lưu dữ liệu nhạy cảm một cách
an toàn mà không ảnh hưởng tới hiệu suất của sản phẩm. Ổ cứng này sử dụng Chuẩn Mã hóa Nâng
cao (AES) mới nhất; có tính năng tiết kiệm thời gian linh hoạt và chức năng mạnh mẽ.

Để biết thông tin về cách đặt mua các phụ kiện này, hãy xem

Số của bộ phận thuộc trang 199

.