HP LaserJet Enterprise P3015 Printer series - Bảo mật IP

background image

Bảo mật IP

Bảo mật IP (IPsec) là tập hợp các giao thức kiểm soát lưu lượng dữ liệu mạng dựa trên IP vào và ra
sản phẩm. IPsec cho phép xác nhận giá trị từ máy chủ này đến máy chủ khác, tính nguyên vẹn của dữ
liệu và sự mã hóa các kênh giao tiếp mạng.

Đối với những sản phẩm được kết nối mạng và có máy chủ in HP Jetdirect, bạn có thể lập cấu hình
IPsec bằng cách sử dụng tab Networking (Hoạt động Mạng) trong máy chủ Web nhúng.