HP LaserJet Enterprise P3015 Printer series - Khóa các menu của bảng điều khiển

background image

Khóa các menu của bảng điều khiển

Bạn có thể khóa nhiều menu khác nhau trên bảng điều khiển bằng cách sử dụng máy chủ Web nhúng.

1.

Mở máy chủ Web nhúng bằng cách nhập địa chỉ IP của sản phẩm vào dòng địa chỉ của trình duyệt
web.

2.

Bấm vào tab Thiết lập, và sau đó bấm vào liên kết Bảo mật.

3.

Bấm nút Cài đặt Bảo mật Thiết bị.

4.

Trong khu vực Khóa Truy Cập Panen Điều khiển, hãy chọn mức an toàn bạn muốn.

Mức an toàn

Các menu đã bị khóa

Khóa Menu Tối thiểu

Menu TRUY LỤC LỆNH IN cần phải có số PIN để truy nhập vào.

Menu CÀI ĐẶT HỆ THỐNG đã bị khóa.

Menu I/O đã bị khóa.

Menu XÁC LẬP LẠI đã bị khóa.

Khóa Menu Mức vừa

Menu TRUY LỤC LỆNH IN cần phải có số PIN để truy nhập vào.

Menu CẤU HÌNH THIẾT BỊ đã bị khóa (tất cả các menu phụ).

Menu CHẨN ĐOÁN đã bị khóa.

Khóa Menu Tầm trung

Menu TRUY LỤC LỆNH IN cần phải có số PIN để truy nhập vào.

Menu QUẢN LÝ GIẤY đã bị khóa.

Menu CẤU HÌNH THIẾT BỊ đã bị khóa (tất cả các menu phụ).

Menu CHẨN ĐOÁN đã bị khóa.

Khóa Menu Tối đa

Menu TRUY LỤC LỆNH IN cần phải có số PIN để truy nhập vào.

Menu THÔNG TIN đã bị khóa.

Menu QUẢN LÝ GIẤY đã bị khóa.

Menu CẤU HÌNH THIẾT BỊ đã bị khóa (tất cả các menu phụ).

Menu CHẨN ĐOÁN đã bị khóa.

5.

Bấm nút Áp dụng.