HP LaserJet Enterprise P3015 Printer series - Các trình điều khiển được hỗ trợ cho Macintosh

background image

Các trình điều khiển được hỗ trợ cho Macintosh

Bộ cài đặt phần mềm của HP LaserJet cung cấp các tập tin Mô Tả Máy In PostScript

®

(PPD), Các Ứng

Dụng Mở Rộng Hộp Thoại Máy In (PDE), và HP Printer Utility (Tiện Ích Máy In HP) để sử dụng với Mac
OS và máy tính Macintosh. Các tệp PPD và PDE của máy in HP, kết hợp với các trình điều khiển máy
in Apple PostScript tích hợp, cung cấp chức năng in đầy đủ và truy cập vào các tính năng cụ thể của
máy in HP.