HP LaserJet Enterprise P3015 Printer series - Sử dụng các hình mờ

background image

Sử dụng các hình mờ

Hình mờ là một thông báo, chẳng hạn như “Bí Mật,” được in trên nền mỗi trang tài liệu.

1.

Trên menu File (Tập tin), bấm Print (In).

2.

Mở menu Watermarks (Hình mờ).

3.

Cạnh Mode (Chế độ), chọn kiểu hình mờ bạn muốn sử dụng. Chọn Watermark (Hình mờ) để in
một thông báo nửa trong suốt. Chọn Overlay (Phủ) để in một thông báo không trong suốt.

4.

Cạnh Page (Trang), chọn in hình mờ trên tất cả các trang hoặc chỉ trang đầu.

5.

Cạnh Text (Văn bản), chọn một trong những thông báo chuẩn, hoặc chọn Custom (Tùy chỉnh) và
nhập một thông báo mới vào hộp.

6.

Chọn các tùy chọn cho những cài đặt còn lại.