HP LaserJet Enterprise P3015 Printer series - Tạo và sử dụng các cài đặt sẵn máy in trong Macintosh

background image

Tạo và sử dụng các cài đặt sẵn máy in trong Macintosh

Sử dụng các cài đặt sẵn để lưu cài đặt trình điều khiển máy in hiện thời để sử dụng lại.

Tạo cài đặt sẵn in

1.

Trên menu File (Tập tin), bấm Print (In).

2.

Chọn trình điều khiển.

3.

Chọn cài đặt in.

4.

Trong hộp Presets (Cài đặt sẵn), bấm Save As... (Lưu làm), và nhập tên cho cài đặt sẵn này.

5.

Bấm OK.

Sử dụng cài đặt sẵn in

1.

Trên menu File (Tập tin), bấm Print (In).

2.

Chọn trình điều khiển.

3.

Trong hộp Presets (Cài đặt sẵn), chọn cài đặt sẵn in bạn muốn sử dụng.

GHI CHÚ:

Để sử dụng các cài đặt mặc định của trình điều khiển máy in, chọn Standard (Chuẩn).