HP LaserJet Enterprise P3015 Printer series - Thời gian đánh thức

background image

Thời gian đánh thức

Tính năng thời gian đánh thức cho phép bạn hướng dẫn sản phẩm "thức dậy" vào một thời điểm cụ
thể trong những ngày được chọn, nhằm loại bỏ khoảng thời gian chờ chạy nóng máy và hiệu chỉnh.
Bạn phải bật cài đặt CHẾ ĐỘ NGHỈ để đặt thời gian đánh thức.

GHI CHÚ:

Đảm bảo rằng đồng hồ thời gian thực được đặt chính xác ngày giờ trước khi đặt thời gian

đánh thức.