HP LaserJet Enterprise P3015 Printer series - In Walk-up USB

background image

In Walk-up USB

Sản phẩm này có tính năng in walk-up USB để bạn có thể nhanh chóng in các tệp mà không cần gửi
chúng từ máy tính. Sản phẩm chấp nhận các phụ kiện lưu trữ USB trong cổng USB trên mặt trước của
sản phẩm. Bạn có thể in những loại tệp sau:

.PDF

.PCL

.PS

1.

Lắp phụ kiện lưu trữ USB vào cổng USB trên mặt trước của sản phẩm.

2

1

3

2

1

3

2.

Menu LƯU TRỮ USB sẽ mở ra. Bấm mũi tên lên hoặc mũi tên xuống để chọn tên thư mục
hoặc tên lệnh in, và bấm nút

OK

.

3.

Sử dụng bàn phím số, hoặc bấm mũi tên lên hoặc mũi tên xuống để chọn số lượng bản sao
sẽ in ra, và sau đó bấm nút

OK

.

4.

Để in thêm các tệp khác, hãy bấm nút

OK

để trở về menu LƯU TRỮ USB.

5.

Lấy lệnh in đã in từ ngăn giấy ra, và tháo phụ kiện lưu trữ USB ra.

GHI CHÚ:

Menu LƯU TRỮ USB sẽ hiển thị trong một khoảng thời gian ngắn và sau đó sản phẩm sẽ

trở về trạng thái Sẵn sàng. Để mở lại menu này, hãy mở menu TRUY LỤC LỆNH IN, và sau đó mở
menu LƯU TRỮ USB.

VIWW

In Walk-up USB

95

background image

96

Chương 7 Sử dụng tính năng của sản phẩm

VIWW

background image

8