HP LaserJet Enterprise P3015 Printer series - Đặt các tùy chọn hoàn thành tài liệu

background image

Đặt các tùy chọn hoàn thành tài liệu

Để thực hiện những nhiệm vụ sau, hãy mở trình điều khiển máy in và bấm vào tab Finishing (Hoàn
thành).

100 Chương 8 Tác vụ in

VIWW

background image

Làm thế nào để

Thực hiện các bước

In thủ công trên hai mặt

GHI CHÚ:

Thông tin này áp dụng cho những sản phẩm

không có phụ kiện in hai mặt tự động.

1.

Nạp giấy vào Khay 1 với mặt quay lên hoặc vào Khay 2
với mặt quay xuống.

2.

Trong trình điều khiển máy in, chọn hộp chọn Print on
both sides (manually)
(In hai mặt (thủ công)). Nếu bạn
định đóng tài liệu dọc theo cạnh trên, chọn hộp chọn Flip
pages up
(Lật trang lên).

3.

Bấm nút OK để in mặt đầu tiên của lệnh in.

4.

Lấy xếp giấy đã in từ ngăn giấy ra, và đặt nó vào Khay 1
với mặt đã in quay xuống hoặc vào Khay 2 với mặt đã in
quay lên.

5.

Bấm nút

OK

để in mặt thư hai lệnh in.

In trên hai mặt tự động

GHI CHÚ:

Thông tin này áp dụng cho những sản phẩm có

phụ kiện in hai mặt tự động.

1.

Nạp giấy vào Khay 2 với mặt quay lên.

2.

Trong trình điều khiển máy in, chọn hộp chọn Print on
both sides
(In hai mặt). Nếu bạn định đóng tài liệu dọc
theo cạnh trên, chọn hộp chọn Flip pages up (Lật trang
lên).

3.

Nhấp vào nút OK để in lệnh in.

In sách nhỏ

a) Chọn hộp chọn Print on both sides (In hai mặt). b) Trong
danh sách thả xuống Booklet layout (Bố cục sách nhỏ), bấm
vào tùy chọn Left binding (Đóng trái) hoặc Right binding
(Đóng phải). Tùy chọn Pages per sheet (Trang trên mỗi bản)
sẽ tự động chuyển thành 2 pages per sheet (2 trang mỗi mặt).

VIWW

Sử dụng các tính năng trong trình điều khiển máy in Windows 101

background image

Làm thế nào để

Thực hiện các bước

In nhiều trang một tờ

a) Chọn số lượng trang trên một tờ từ danh sách Pages per
sheet
(Trang trên một tờ) thả xuống. b) Chọn đúng tùy chọn
cho Print page borders (In đường viền trang), Page order
(Thứ tự trang) và Orientation (Định hướng).

Chọn hướng của trang

a) Trong khu vực Orientation (Định hướng), chọn tùy chọn
Portrait (Dọc) hoặc Landscape (Ngang). b) Để in hình ảnh
trang theo chiều lật ngược từ trên xuống, chọn các điều khoản
và điều kiện Rotate by 180 degrees (Xoay 180 độ).